Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Valmieras novads » Valmiera » Āra iela » Mājas

1. - 19. no 19 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
196010094017Zemes un būvju īpašumsĀra iela 1, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 1
296010094204Zemes un būvju īpašumsĀra iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 2
396010094120Zemes un būvju īpašumsĀra iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 3
496010094205Zemes un būvju īpašumsĀra iela 4, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 4
596010094119Zemes un būvju īpašumsĀra iela 5, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 5
696010094206Zemes un būvju īpašumsĀra iela 6, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 6
796015095301Būvju īpašumsĀra iela 6A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 6A
896010094118Zemes un būvju īpašumsĀra iela 7, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 7
996010094108Zemes un būvju īpašumsĀra iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 9
1096010094107Zemes un būvju īpašumsĀra iela 11, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 11
1196010094117Zemes un būvju īpašumsĀra iela 13, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 13
1296010094116Zemes un būvju īpašumsĀra iela 15, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 15
1396010094115Zemes un būvju īpašumsĀra iela 17, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 17
1496010094114Zemes un būvju īpašumsĀra iela 19, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 19
1596010094113Zemes un būvju īpašumsĀra iela 21, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 21
1696010094112Zemes un būvju īpašumsĀra iela 23, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 23
1796010094111Zemes un būvju īpašumsĀra iela 25, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 25
1896010094103Zemes un būvju īpašumsĀra iela 27, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 27
1996010094801Zemes un būvju īpašumsĀra iela 33, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202
Apkaime: Burkānciems
Nosaukums: Āra iela 33
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".