Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 70 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
136440040322Zemes un būvju īpašums"Annas skola", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Annas skola
236440040019Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Bērzi
336440040008Zemes un būvju īpašums"Brīviņi", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Brīviņi
436440040032Zemes un būvju īpašums"Cīrulīši", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Cīrulīši
536440040018Zemes un būvju īpašums"Dālderi", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Dālderi
636440040155Zemes un būvju īpašums"Daugavas", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Daugavas
736440040007Zemes un būvju īpašums"Dimanti", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Dimanti
836440040326Zemes un būvju īpašums"Jaunsprekstes", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Jaunsprekstes
936440040005Zemes un būvju īpašums"Kamenes", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Kamenes
1036440040060Zemes un būvju īpašums"Lazdas", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Lazdas
1136449000018Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 1, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
1236449000022Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 2, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
1336449000021Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 3, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
1436449000015Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 4, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
1536449000001Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 6, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
1636449000026Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 9, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
1736449000016Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 10, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
1836449000014Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 12, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
1936449000023Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 13, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
2036449000019Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 14, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
2136449000029Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 15, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
2236449000028Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 16, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
2336449000002Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 17, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
2436449000025Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 18, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
2536449000031Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 19, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
2636449000017Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 20, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
2736449000020Dzīvokļa īpašums"Lazdas" - 23, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
2836440040324Zemes un būvju īpašums"Liedes", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Liedes
2936440040144Zemes un būvju īpašums"Mazsprekstes", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Mazsprekstes
3036440040239Zemes un būvju īpašums"Mežgaļi", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Mežgaļi
3136440040299Zemes un būvju īpašums"Mežrozes", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Mežrozes
3236440040062Zemes un būvju īpašums"Mežvīni", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Mežvīni
3336440040241Zemes un būvju īpašums"Nākotnes", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Nākotnes
3436440040033Zemes un būvju īpašums"Ozoli", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Ozoli
3536440040027Zemes un būvju īpašums"Pārupes", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Pārupes
3636440040030Zemes un būvju īpašums"Pīlādži", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Pīlādži
3736445040004Būvju īpašums"Silvas", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
3836440040240Zemes un būvju īpašums"Silvas", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Silvas
3936449000030Dzīvokļa īpašums"Smiltis" - 1, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Citi nosaukumi: Annas pagasta pārvalde, Annas pasta nodaļa
4036445040009Būvju īpašums"Stari", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Stari
4136440040225Zemes un būvju īpašums"Stari", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Stari
4236440040325Zemes un būvju īpašums"Sūkņu stacija", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Sūkņu stacija
4336440040323Zemes un būvju īpašums"Tautas nams", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Tautas nams
Citi nosaukumi: Annas bibliotēka, Annas kultūras nams
4436440040217Zemes un būvju īpašums"TP 1054 Anna", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: TP 1054 Anna
4536440040321Zemes un būvju īpašums"Vairogi", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Vairogi
4636440040037Zemes un būvju īpašumsAlūksnes novads
Nosaukums: Silmači 8
4736440040009Zemes un būvju īpašumsAlūksnes novads
Nosaukums: Madaras
4836440040016Zemes un būvju īpašumsAlūksnes novads
Nosaukums: Pakalni
4936440040031Zemes un būvju īpašumsAlūksnes novads
Nosaukums: Sprīdīši
5036440040034Zemes un būvju īpašumsAlūksnes novads
Nosaukums: Sarmas
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".