Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Cēsu novads » Nītaures pagasts » Nītaure » Niedru iela » Mājas

1. - 19. no 19 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
142680060220Zemes un būvju īpašumsNiedru iela 2, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2
242689000062Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 1, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-1
342689000044Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 2, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-2
442689000072Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 3, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-3
542689000073Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 4, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-4
642689000074Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 5, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-5
742689000063Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 6, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-6
842689000053Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 7, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-7
942689000075Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 8, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-8
1042689000065Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 9, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-9
1142689000042Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 10, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-10
1242689000064Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 11, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-11
1342689000052Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 12, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-12
1442689000076Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 13, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-13
1542689000059Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 14, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-14
1642689000048Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 15, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-15
1742689000113Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 16, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
1842689000077Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 17, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-17
1942689000078Dzīvokļa īpašumsNiedru iela 2 - 18, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Niedru iela 2-18
Īpašuma dati atjaunoti: 18.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".