Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 238 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
142680060146Zemes un būvju īpašums"Āmuri", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Āmuri
242680060183Zemes un būvju īpašums"Apariņi", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Apariņi
342680060223Zemes un būvju īpašums"Āres", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Āres
442689000079Dzīvokļa īpašums"Āres" - 1, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Āres -1
542689000045Dzīvokļa īpašums"Āres" - 2, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Āres -2
642680060117Zemes un būvju īpašums"Atpūtas", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Atpūtas
742680060226Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Austrumi
842689000093Dzīvokļa īpašums"Austrumi" - 1, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Austrumi 1
942689000094Dzīvokļa īpašums"Austrumi" - 2, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Austrumi 2
1042689000020Dzīvokļa īpašums"Austrumi" - 3, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Austrumi 3
1142689000061Dzīvokļa īpašums"Austrumi" - 4, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Austrumi 4
1242689000095Dzīvokļa īpašums"Austrumi" - 5, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Austrumi 5
1342689000070Dzīvokļa īpašums"Austrumi" - 6, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Austrumi 6
1442689000047Dzīvokļa īpašums"Austrumi" - 7, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Austrumi 7
1542689000096Dzīvokļa īpašums"Austrumi" - 8, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Austrumi 8
1642680060008Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Avotiņi
1742680060080Zemes un būvju īpašums"Barnaki", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Barnaki
1842685060042Būvju īpašums"Barnaki", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Barnaki
1942685060043Būvju īpašums"Barnaki", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Barnaki 1
2042680060203Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Bērzi
2142680060291Zemes un būvju īpašums"Bērzi Dzintari", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Bērzi Dzintari
2242680060079Zemes un būvju īpašums"Bērzlejas", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Bērzlejas
2342680060196Zemes un būvju īpašums"Birztalas", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Birztalas
2442680060227Zemes un būvju īpašums"Blāzmas", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Blāzmas
2542689000026Dzīvokļa īpašums"Blāzmas" - 1, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Blāzmas -1
2642689000024Dzīvokļa īpašums"Blāzmas" - 2, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Blāzmas -2
2742689000023Dzīvokļa īpašums"Blāzmas" - 3, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Blāzmas -3
2842689000029Dzīvokļa īpašums"Blāzmas" - 4, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Brāzmas -4
2942689000030Dzīvokļa īpašums"Blāzmas" - 5, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Blāzmas -5
3042689000025Dzīvokļa īpašums"Blāzmas" - 6, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Blāzmas -6
3142689000031Dzīvokļa īpašums"Blāzmas" - 7, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Brāzmas -7
3242689000021Dzīvokļa īpašums"Blāzmas" - 8, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Blāzmas -8
3342680060206Zemes un būvju īpašums"Blomes", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Blomes-2
3442680060089Zemes un būvju īpašums"Blomes 1", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Blomes-1
3542680060095Zemes un būvju īpašums"Ceptuve", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Nītaures montieru punkts
3642680060892Zemes un būvju īpašums"Dārziņi", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Dārziņi
3742685060018Būvju īpašums"Dauguļi", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Dauguļi
3842680060233Zemes un būvju īpašums"Dižkalni 1", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Dižkalni 1
3942680060202Zemes un būvju īpašums"Dzintari", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Dzintari
4042680060132Zemes un būvju īpašums"Elkšņi", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Elkšņi
4142680060069Zemes un būvju īpašums"Elvas", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Elvas
4242685060023Būvju īpašums"Elvas", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Elvas
4342680060198Zemes un būvju īpašums"Gundegas", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Gundegas 1
4442680060091Zemes un būvju īpašums"Ielejas", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Ielejas
4542689000129Dzīvokļa īpašums"Ielejas" - 1, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
4642689000010Dzīvokļa īpašums"Ielejas" - 2, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Ielejas-2
4742689000011Dzīvokļa īpašums"Ielejas" - 3, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Ielejas-3
4842689000009Dzīvokļa īpašums"Ielejas" - 4, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Ielejas-4
4942689000012Dzīvokļa īpašums"Ielejas" - 5, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Ielejas-5
5042689000002Dzīvokļa īpašums"Ielejas" - 6, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Nosaukums: Ielejas -6, Nītaures pag.
Īpašuma dati atjaunoti: 22.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati