Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 259 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
136440040036Zemes un būvju īpašums"Ainavas", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Ainavas
Citi nosaukumi: Ainavas
236440020021Zemes un būvju īpašums"Aivita", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Aivita
336440010046Zemes un būvju īpašums"Altēnas", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Altēnas
Citi nosaukumi: Altēnas
436440030057Zemes un būvju īpašums"Āmaņi 4", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Āmaņi 4
536440040322Zemes un būvju īpašums"Annas skola", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Annas skola
636440030064Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Ataugas
736440030192Zemes un būvju īpašums"Ates dzirnavas", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Ates dzirnavas
Citi nosaukumi: Viktora Ķirpa Ates muzejs
836440040227Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtu stacija", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Dambis 1
936440020026Zemes un būvju īpašums"Audzēkņi", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Audzēkņi
Citi nosaukumi: Audzēkņi
1036440010045Zemes un būvju īpašums"Austrumi 1", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
1136440030183Zemes un būvju īpašums"Azandas", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Azandas
Citi nosaukumi: Azandas
1236440040151Zemes un būvju īpašums"Bāliņi", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Bāliņi
1336440040019Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Bērzi
1436440030108Zemes un būvju īpašums"Bērzinieki", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Bērzinieki
1536440030045Zemes un būvju īpašums"Birzmalieši", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Birzmalieši
1636440020094Zemes un būvju īpašums"Bišulāči 2", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Bišulāči 2
1736440040008Zemes un būvju īpašums"Brīviņi", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Brīviņi
1836440030082Zemes un būvju īpašums"Brūveri", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Brūveri
1936440010015Zemes un būvju īpašums"Bundzēni", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Bundzēni
2036440020018Zemes un būvju īpašums"Burtnieki", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Burtnieki
Citi nosaukumi: Burtnieki
2136440030002Zemes un būvju īpašums"Celmiņi", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Celmiņi
Citi nosaukumi: Celmiņi
2236440020032Zemes un būvju īpašums"Censoņi", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Censoņi
Citi nosaukumi: Censoņi
2336440030065Zemes un būvju īpašums"Cerētas", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Cerētas
2436440020090Zemes un būvju īpašums"Ceriņi", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Ceriņi
2536440040032Zemes un būvju īpašums"Cīrulīši", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Cīrulīši
2636440030085Zemes un būvju īpašums"Cīruļkalns", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Cīruļkalns
Citi nosaukumi: Cīruļkalns
2736440030023Zemes un būvju īpašums"Dacvari 1", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Dacvari 1
2836440030090Zemes un būvju īpašums"Dacvari 2", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Dacvari 2
2936440040250Zemes un būvju īpašums"Dainas", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Dainas
3036440040018Zemes un būvju īpašums"Dālderi", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Dālderi
3136440020040Zemes un būvju īpašums"Dambji", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Dambji
Citi nosaukumi: Dambji
3236440040155Zemes un būvju īpašums"Daugavas", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Daugavas
3336440020074Zemes un būvju īpašums"Daumanti", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Daumanti 2
3436440020106Zemes un būvju īpašums"Daumanti 1", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Daumanti 1
3536440020013Zemes un būvju īpašums"Diedelnieki", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Diedelnieki
3636440040007Zemes un būvju īpašums"Dimanti", Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Dimanti
3736440030042Zemes un būvju īpašums"Dostas", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Dostas
3836440020060Zemes un būvju īpašums"Druvas", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Druvas
3936440030006Zemes un būvju īpašums"Druvenieki", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Druvenieki
Citi nosaukumi: Druvenieki
4036440030061Zemes un būvju īpašums"Dzintari", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Dzintari
4136440020017Zemes un būvju īpašums"Dzirnavkalns", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Dzirnavkalns
4236440040072Zemes un būvju īpašums"Ezeriņi", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Ezeriņi
Citi nosaukumi: Ezeriņu kapi
4336440010043Zemes un būvju īpašums"Ezerkalni", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Ezerkalni
4436440010055Zemes un būvju īpašums"Ezīši", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Ezīši
4536440010006Zemes un būvju īpašums"Gaigaļi", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Gaigaļi
4636440030053Zemes un būvju īpašums"Grantskalni", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Grantskalni
4736440010035Zemes un būvju īpašums"Greiliņi", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Greiliņi
Citi nosaukumi: Greiliņi
4836440030013Zemes un būvju īpašums"Grēveles", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Grēveles
4936440030186Zemes un būvju īpašums"Grēveles 3", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Grēveles
5036440010065Zemes un būvju īpašums"Gulbji", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Nosaukums: Gulbji
Citi nosaukumi: Gulbji
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".