Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 163 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700080643Zemes un būvju īpašums"Aivari", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Aivari
280700081563Zemes un būvju īpašums"Aliči", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Aliči
380700080346Zemes un būvju īpašums"Annužas", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Annužas
480700080603Zemes un būvju īpašums"Annužas 1", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Annužas - 1
580700080268Zemes un būvju īpašums"Asarīši", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Asarīši
680700081247Zemes un būvju īpašums"Autodarbnīcas", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Mārtiņi
780705080060Būvju īpašums"Autodarbnīcas", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Autodarbnīcas
880700080135Zemes un būvju īpašums"Bergeri", Vimbukrogs, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bergi
980700082802Zemes un būvju īpašums"Biedriņi", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Biedriņi
1080700080913Zemes un būvju īpašums"Damalti 2", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Damalti-2
1180700080071Zemes un būvju īpašums"Dāņi", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ciekuriņi-1
1280700080314Zemes un būvju īpašums"Daugavieši", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Daugavieši
1380700083229Zemes un būvju īpašums"Dolieši", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1480700082799Zemes un būvju īpašums"Igauņi", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Igauņi
1580700080134Zemes un būvju īpašums"Jancīši", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jancīši
1680700080133Zemes un būvju īpašums"Jānīši", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jānīši
1780700082765Zemes un būvju īpašums"Jaungodeļi", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jaungodeļi
1880700083255Zemes un būvju īpašums"Jaunkundziņi", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1980700080910Zemes un būvju īpašums"Jaunlūši", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jaunlūši
2080700080772Zemes un būvju īpašums"Jaunmuižas", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Jaunmuižas
2180700080284Zemes un būvju īpašums"Kalna Svīkuļi", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Kalna-Svīkuļi
2280700080773Zemes un būvju īpašums"Kalnaurgas", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Kalnaurgas
2380700083011Zemes un būvju īpašums"Kastaņi", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Kastaņi
2480700080546Zemes un būvju īpašums"Ķilp-Pundiņi 1", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ķilp-Pundiņi-1
2580700081570Zemes un būvju īpašums"Ķilppundiņi", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ķilp - Pundiņi
2680700080212Zemes un būvju īpašums"Lāči", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Lāči
2780700082041Zemes un būvju īpašums"Laki", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Laki
2880700082433Zemes un būvju īpašums"Lejasurgas", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Lejasurgas
2980700081858Zemes un būvju īpašums"Liras", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Liras
3080700082801Zemes un būvju īpašums"Maiznieki", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Maiznieki
3180700080004Zemes un būvju īpašums"Masti", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
3280700080907Zemes un būvju īpašums"Paliņi", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Paliņi
3380700082497Zemes un būvju īpašums"Pamales", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Pamales
3480700080209Zemes un būvju īpašums"Pērses", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Pērses
3580700081452Zemes un būvju īpašums"Pētersoni", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Pētersoni
3680700081736Zemes un būvju īpašums"Priedēni", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Priedēni
3780700082388Zemes un būvju īpašums"Prinči", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Prinči
3880700082591Zemes un būvju īpašums"Regale", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Regale
3980700082978Zemes un būvju īpašums"Rendes", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Rendes
4080700082800Zemes un būvju īpašums"Rēznieki", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Rēznieki
4180700081922Zemes un būvju īpašums"Riči", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4280700081758Zemes un būvju īpašums"Ritas", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ritas
4380700082590Zemes un būvju īpašums"Saliņas", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Saliņas
4480700080122Zemes un būvju īpašums"Šalkas", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Šalkas
4580700083067Zemes un būvju īpašums"Samantas", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
4680700080169Zemes un būvju īpašums"Saulgoži", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Saulgoži
4780700080211Zemes un būvju īpašums"Svīkuļi", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Svīkuļi
4880700080491Zemes un būvju īpašums"Titurgas", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Titurgas
4980700080353Zemes un būvju īpašums"Trio", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Trio
5080700080251Zemes un būvju īpašums"Upītes", Alejas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Upītes
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati