Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 622 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132600120039Zemes un būvju īpašums"Ainavas", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Ainavas
232600040090Zemes un būvju īpašums"Airītes", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Airītes
332600120088Zemes un būvju īpašums"Aizkalni", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Aizkaļņi
Citi nosaukumi: Aizkalni
432600070041Zemes un būvju īpašums"Aizpērses", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Aizpērses
532600050029Zemes un būvju īpašums"Aizpurves", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Aizpurves
632600050096Zemes un būvju īpašums"Aizpurves 1", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Kalna Aizpurves
732600040258Zemes un būvju īpašums"Aizvēji", Bormaņi, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Aizvēji
832600080009Zemes un būvju īpašums"Akmentiņi", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Akmentiņi
Citi nosaukumi: Akmentiņi
932600130336Zemes un būvju īpašums"Alberti", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Alberti
1032600070191Zemes un būvju īpašums"Alekši", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Alekši
1132600070211Zemes un būvju īpašums"Amatas", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Jaunās Amatas
1232605070152Būvju īpašums"Amatas", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Amatas
1332609000613Dzīvokļa īpašums"Amatas" - 1, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
1432609000707Dzīvokļa īpašums"Amatas" - 2, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
1532600100083Zemes un būvju īpašums"Andreji", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Andreji
1632600040260Zemes un būvju īpašums"Anemones", Bormaņi, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Anemones
1732600100094Zemes un būvju īpašums"Annes", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Annes
1832600100051Zemes un būvju īpašums"Asari", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Asari
1932600110009Zemes un būvju īpašums"Asni", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Asni
2032600120079Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Ataugas
2132600120128Zemes un būvju īpašums"Ataugas 1", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Ataugas 1
2232600120129Zemes un būvju īpašums"Ataugas 3", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Ataugas -3
2332605120001Būvju īpašums"Ataugas Līdums", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Ataugas-Līdums
2432600120080Zemes un būvju īpašums"Ataugas Līdums", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līdums
2532600100164Zemes un būvju īpašums"Atradzes", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Atradzes
2632600100146Zemes un būvju īpašums"Atradzes kapliča", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Atradzes kapi
Citi nosaukumi: Atradzes kapi
2732600100018Zemes un būvju īpašums"Augstijas", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Augstijas
2832600120061Zemes un būvju īpašums"Auliciema Pakalni", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Pakalni
2932600120101Zemes un būvju īpašums"Auliciema Senči", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Radalka
3032600100129Zemes un būvju īpašums"Ausekļi", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Ausekļi
3132600070091Zemes un būvju īpašums"Ausmas", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Ausmas
3232600060095Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumi
3332609000684Dzīvokļa īpašums"Austrumi" - 5, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
3432609000683Dzīvokļa īpašums"Austrumi" - 7, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
3532609000706Dzīvokļa īpašums"Austrumi" - 8, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
3632600060076Zemes un būvju īpašums"Austrumi 1", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumi
3732600060077Zemes un būvju īpašums"Austrumu Burtnieki", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Burtnieki
3832600060126Zemes un būvju īpašums"Austrumu Dzintari", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzintari
3932600060121Zemes un būvju īpašums"Austrumu Ozolkalni", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Ozolkalni
4032600060039Zemes un būvju īpašums"Austrumu Priedes", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Priedes
4132600060085Zemes un būvju īpašums"Austrumu Priedītes", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Priedītes
4232600060097Zemes un būvju īpašums"Austrumu Straumes", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Straumes
4332600060053Zemes un būvju īpašums"Auziņas", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Auziņas
4432600100195Zemes un būvju īpašums"Avenes", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Avenes
4532600040273Zemes un būvju īpašums"Avoti", Bormaņi, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Avoti
4632600040110Zemes un būvju īpašums"Balbieri", Bormaņi, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Balbieri
4732600040052Zemes un būvju īpašums"Baloži", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Baloži
4832600120097Zemes un būvju īpašums"Baltezeri", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Baltezeri
4932600080007Zemes un būvju īpašums"Bēģēni", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Bēģēni
5032600010073Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Bērzi
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".