Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Aizkraukles novads » Koknese » Parka iela » 20 » Dzīvokļi

1. - 50. no 59 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132600130426Zemes un būvju īpašumsParka iela 20, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
232609000526Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
332609000665Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
432609000587Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
532609000351Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 4, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
632609000637Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
732609000189Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
832609000018Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 8, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
932609000153Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 9, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1032609000013Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 10, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1132609000238Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 12, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1232609000152Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 13, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1332609000159Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 15, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1432609000519Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 17, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1532609000641Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 18, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1632609000586Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 19, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1732609000406Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 20, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1832609000563Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 21, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1932609000213Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 22, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2032609000158Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 23, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2132609000040Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 24, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2232609000212Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 25, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2332609000053Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 26, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2432609000105Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 28, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2532609000134Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 29, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2632609000041Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 30, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2732609000166Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 31, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2832609000620Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 32, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2932609000368Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 34, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3032609000636Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 35, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3132609000263Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 36, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3232609000365Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 37, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3332609000645Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 38, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3432609000504Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 39, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3532609000235Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 40, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3632609000458Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 42, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3732609000019Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 43, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3832609000228Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 44, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3932609000036Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 45, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4032609000588Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 46, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4132609000066Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 48, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4232609000156Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 49, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4332609000037Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 50, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4432609000051Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 52, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4532609000020Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 53, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4632609000379Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 54, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4732609000424Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 56, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4832609000052Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 57, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
4932609000147Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 58, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
5032609000003Dzīvokļa īpašumsParka iela 20 - 59, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati