Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Aizkraukles novads » Koknese » Parka iela » 16 » Dzīvokļi

1. - 35. no 35 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132600130414Zemes un būvju īpašumsParka iela 16, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
232609000597Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
332609000269Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
432609000270Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
532609000560Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 4, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
632609000522Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
732609000195Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 6, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
832609000001Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
932609000249Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 8, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1032609000209Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 9, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1132609000247Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 10, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1232609000088Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 11, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1332609000503Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 12, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1432609000666Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 13, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1532609000151Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 14, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1632609000246Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 15, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1732609000598Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 16, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1832609000086Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 17, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1932609000107Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 18, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2032609000222Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 19, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2132609000725Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 20, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2232609000271Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 21, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2332609000160Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 22, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2432609000266Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 23, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2532609000207Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 24, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2632609000129Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 25, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2732609000509Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 26, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2832609000710Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2932609000508Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 28, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3032609000624Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 30, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3132609000609Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 31, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3232609000268Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 32, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3332609000248Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 33, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3432609000250Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 34, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3532609000420Dzīvokļa īpašumsParka iela 16 - 35, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati