Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Aizkraukles novads » Koknese » Meža iela » Mājas

1. - 13. no 13 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132600140149Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Strautiņi
232600140170Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Meža iela 8
332600140144Zemes un būvju īpašumsMeža iela 1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Āboliņi
432600140347Zemes un būvju īpašumsMeža iela 1A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dimanti
532600140131Zemes un būvju īpašumsMeža iela 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Meža iela 2
632600140130Zemes un būvju īpašumsMeža iela 2A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Skujiņas
732600140305Zemes un būvju īpašumsMeža iela 2B, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Meža iela 2B
832600140382Zemes un būvju īpašumsMeža iela 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Meža iela 3
932600140155Zemes un būvju īpašumsMeža iela 4, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Porieši
1032600140145Zemes un būvju īpašumsMeža iela 4A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Ošiņi
1132600140160Zemes un būvju īpašumsMeža iela 6A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Meža iela 6A
1232600140362Zemes un būvju īpašumsMeža iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Meža iela 7
1332600140150Zemes un būvju īpašumsMeža iela 13, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Kasīši
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati