Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Aizkraukles novads » Koknese » Līgo iela » Mājas

1. - 26. no 26 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132600130041Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Līgo iela 12
232600130076Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Teikas (Līgo iela 10)
332600130082Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Līgo iela 18
432600130375Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 1
532600130378Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 2
632600130701Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 2A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 2A
732600130122Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 3
832600130089Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 5
932600130144Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 6, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 6
1032600130052Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 7
1132600130148Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 8, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 8
1232600130130Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 9, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 9
1332600130379Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 11, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 11
1432600130300Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 13, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 13
1532600130099Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 14, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 14
1632600130186Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 15, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 15
1732600130062Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 16, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 16
1832600130311Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 17, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 17
1932600130182Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 20, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 20
2032600130258Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 22, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 22
2132600130040Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 24, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 24
2232600130139Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 25, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2332600130406Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 27
2432600130376Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 29, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 29
2532600130015Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 31, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 31
2632600130377Zemes un būvju īpašumsLīgo iela 33, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Līgo iela 33
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati