Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Aizkraukles novads » Koknese » Lakstīgalu iela » Mājas

1. - 24. no 24 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132600140119Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Lejas Aizpurves
232600140211Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Lakstīgalu iela 3A
332600140054Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 1
432600140236Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 2
532600140046Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 4, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 4
632600140089Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 4A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 4A
732600140209Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 5
832600140161Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 6, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 6
932600140101Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 7A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 7a
1032600140163Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 8, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 8
1132600140159Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 9, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 9
1232600140162Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 10, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 10
1332600140192Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 15, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 15
1432600140166Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 16, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 16
1532600140193Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 17, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 17
1632600140164Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 18, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 18
1732600140029Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 19, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 19
1832600140165Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 20, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 20
1932600140212Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 21, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 21
2032600140129Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 22, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 22
2132600140213Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 23, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 23
2232600140214Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 24, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 24
2332600140194Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 25, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 25
2432600140076Zemes un būvju īpašumsLakstīgalu iela 26, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalu iela 26
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati