Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Aizkraukles novads » Koknese » Hanzas iela » Mājas

1. - 24. no 24 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132600130075Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Atradzes
232600130504Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Katlu māja - noliktava
332600130463Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 1
432600130473Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 1B, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 1A
532600130455Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Kultūras nams Hanzas ielā 2
632600130460Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 2A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 2A
732605130029Būvju īpašumsHanzas iela 2B, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
832600130092Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 3
932600130231Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 4, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 4
1032600130282Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 5
1132600130366Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 6, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 6
1232600130281Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 7
1332600130367Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 8, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 8
1432600130365Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 9, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 9
1532600130116Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 11, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 11
1632600130257Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 12, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 12
1732600130364Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 13, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 13
1832600130173Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 14, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 14
1932600130763Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 14A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 14 A
2032600130086Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 15, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 15
2132600130164Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 16, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 16
2232600130081Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 17, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 17
2332600130155Zemes un būvju īpašumsHanzas iela 19, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Hanzas iela 19
2432605130017Būvju īpašumsHanzas iela 19, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati