Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Aizkraukles novads » Koknese » Dzirnavu iela » Mājas

1. - 20. no 20 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132600140061Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Patmaļnieki
232600140067Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 1
332600140133Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 1A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 1A
432600140215Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 1B, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 1B
532600140219Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 1C, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 1C
632600140099Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 2
732600140102Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 3
832600140047Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 4, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 4
932600140074Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 5
1032600140201Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 6, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 6
1132600140011Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 7
1232600140127Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 8, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 8
1332600140121Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 9, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 9
1432600140228Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 10/12, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 10/12
1532600140200Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 11, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 11
1632600140146Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 13, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 13
1732600140302Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 14, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1832600140240Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 14A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1932600140122Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 14C, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 14C
2032600140334Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 16, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzirnavu iela 16
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati