Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 40. no 40 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132600130150Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Dzeņu iela 26
232600130327Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Vadziņas
332600130166Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 1
432600130013Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 2
532600130074Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 3
632600130325Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 4, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 4
732600130487Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 4A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 4A
832600130029Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 5
932600130326Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 6, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 6
1032600130695Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 6B, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 6B
1132600130454Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1232600130399Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 9, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 9
1332600130328Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 10, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 10
1432600130503Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 11, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1532600130027Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 12, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 12
1632600130485Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 12A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 12A
1732600130330Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 14, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 14
1832600140042Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 15, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 15
1932600130358Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 15A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 15A
2032600130357Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 15B, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 15B
2132600130043Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 18, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 18
2232600130063Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 20, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 20
2332600130126Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 20A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 20A
2432600130515Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 20B, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 20B
2532600130356Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 21, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 21
2632600130133Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 22, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 22
2732600130814Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 22A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 22A
2832600130022Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 23, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 23
2932600130331Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 24, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 24
3032600130140Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 25, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
3132600130008Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 27
3232600130026Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 27A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 27A
3332600130177Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 28, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Kronīši
3432600130332Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 28A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 28A
3532600130016Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 29, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 29
3632600130243Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 30, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lakstīgalas
3732600130011Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 31, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 31
3832600130293Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 33, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 33
3932600130308Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 35, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Dzeņu iela 35
4032600130453Zemes un būvju īpašumsDzeņu iela 37 k-1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati