Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Aizkraukles novads » Koknese » Daugavas iela » Mājas

1. - 34. no 34 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132600130002Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Strazdi
232600130225Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Daugavas iela 14
332600130344Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Pūpoli Daugavas iela 9
432600130441Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 1A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 1A
532600130170Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 2, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 2
632600130249Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Lieprozītes
732600130021Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 3A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: TP-7615, Daugavas iela
832600130347Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 4, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 4
932600130070Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 5
1032600130084Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 6, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 6
1132600120049Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 7
1232600130407Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 8, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 8
1332600130222Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 10, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 10
1432600130229Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 12, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 12
1532600130031Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 13, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 13a
1632600130078Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 15, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 15
1732600130224Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 16, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 16
1832600130152Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 17, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 17
1932600130237Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 18, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 18
2032600130393Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 20, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 20
2132600130191Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 21, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Pērsejas
2232600130048Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 23, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Tauriņi
2332600130103Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 24, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 24
2432600130149Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 26, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 26
2532600130035Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Mastiņi
2632600130068Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 30, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 30
2732600130510Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 31, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2832600130808Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 32, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2932600130719Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 33, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 33
3032600130718Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 35, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 35
3132600130729Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 37, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 37
3232600130545Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 38, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Susuriņi
3332600130735Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 42, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 42
3432600130733Zemes un būvju īpašumsDaugavas iela 44, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Daugavas iela 44
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati