Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 23. no 23 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
132600130090Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Austrumu iela 8
232600130318Zemes un būvju īpašumsAizkraukles novads
Nosaukums: Austrumu iela 10
332600130697Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 1
432600130353Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 1A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 1A
532600130097Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 3, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 3
632600130188Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 4, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 4
732600130157Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 5, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 5
832600130405Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 6, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 6
932600130163Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 7
1032600130159Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 7A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 7A
1132600130208Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 9, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 9
1232600130132Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 9A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Paeglītes
1332600130262Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 11, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 11
1432600130320Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 12, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 12
1532600130391Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 13, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 13
1632605130020Būvju īpašumsAustrumu iela 13, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
1732600130513Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 14, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 14
1832600130036Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 15, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 15
1932600080008Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 16, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Bajāri
2032600130077Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 17, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2132600130246Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 18, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2232600130429Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 19 k-1, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
2332600130245Zemes un būvju īpašumsAustrumu iela 20, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113
Nosaukums: Austrumu iela 20
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati