Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 170 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
170620120124Zemes un būvju īpašums"Aiviekste 1", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekste 1
270620120121Zemes un būvju īpašums"Aiviekste 61", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
370620120122Zemes un būvju īpašums"Aiviekste 62A", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Citi nosaukumi: top!
470620120009Zemes un būvju īpašums"Aiviekste 67", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekste
570620120067Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 1", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 1
670629000100Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 1" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
770629000240Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 1" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
870629000103Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 1" - 3, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
970629000141Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 1" - 4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1070620120068Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 2", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 2
1170629000118Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 2" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1270629000267Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 2" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1370629000099Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 2" - 3, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1470629000098Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 2" - 4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1570620120065Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 4", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 4
1670629000096Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 4" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1770629000097Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 4" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1870629000108Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 4" - 3, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
1970620120064Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 5", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 5
2070629000193Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 5" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2170629000107Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 5" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2270620120056Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 7", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 7
2370629000296Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 7" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2470629000207Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 7" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2570629000123Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 7" - 3, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2670629000120Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 7" - 4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2770629000109Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 7" - 5, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2870629000312Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 7" - 7, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
2970620120054Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 8", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 8
3070629000056Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 8" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3170629000048Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 8" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3270620120080Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 9", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 9
3370629000050Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 9" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3470629000049Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 9" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 9
3570620120055Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 10", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3670629000051Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 10" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3770629000352Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 10" - 3, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3870629000370Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 10" - 4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
3970620120063Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 12", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 12
4070629000248Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 12", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4170629000046Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 12" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4270629000288Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 12" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4370620120075Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 13", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 13
4470620120076Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 14", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 14
4570620120082Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 17", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 17
4670629000068Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 17" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4770629000065Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 17" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
4870620120053Zemes un būvju īpašums"Aiviekstes māja 18", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekstes māja 18
4970629000052Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 18" - 1, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
5070629000145Dzīvokļa īpašums"Aiviekstes māja 18" - 2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".