Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1189 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176420040172Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Aglonas Madelāni, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
276425040077Būvju īpašums"Ābelītes", Aglonas Madelāni, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Vilhelmīnes Mežinieces ēku īpašums
376420060019Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Āboliņi
476420090045Zemes un būvju īpašums"Āboliņu mājas", Atšķiras Madelāni, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Āboliņu Mājas
576420040205Zemes un būvju īpašums"Adiņi", Jonāni, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Adiņi
676420010316Zemes un būvju īpašums"Adiņu mežs", Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Adiņu mežs
776425010028Būvju īpašums"Aglona Futura", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglona Futura
876420040375Zemes un būvju īpašums"Aglonas Alpi", Leitāni, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aglonas Alpi
976420010307Zemes un būvju īpašums"Ainavas", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Ainavas
1076420110074Zemes un būvju īpašums"Airīšu mājas", Tūļi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Airīšu Mājas
1176425110005Būvju īpašums"Airīšu mājas", Tūļi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Airīšu mājas
1276420020087Zemes un būvju īpašums"Ajuts", Rutulišķi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Kalna Ajuti
1376420110045Zemes un būvju īpašums"Akatnieki", Akatnieki, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Akatnieki
1476420110144Zemes un būvju īpašums"Akmeņlejas", Valaiņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Akmeņlejas
1576420060076Zemes un būvju īpašums"Akotiņi", Spīķi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Akotiņi
1676420010136Zemes un būvju īpašums"Albīna", Misāni, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Albīna
1776420010163Zemes un būvju īpašums"Ančevi", Smani, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1876420010019Zemes un būvju īpašums"Arāji", Sgajevski, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Arāji
1976420110007Zemes un būvju īpašums"Atāli", Jaudzemi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Atāli
2076425020012Būvju īpašums"Atbalss", Voguļi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2176420050156Zemes un būvju īpašums"Atpūta", Lielie Dzerkaļi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Atpūta
2276425010030Būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtas", Ezera Ukini, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Sūkņu stacija
2376420010068Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtas", Jaunaglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Jaunaglonas attīrīšanas iekārtas
2476420110143Zemes un būvju īpašums"Augstrozes", Valaiņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Augstrozes
2576420050041Zemes un būvju īpašums"Avenes", Mazie Dzerkaļi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Avenes
2676420020164Zemes un būvju īpašums"Aveņu mājas 2", Bēķi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Aveņu mājas
2776420060104Zemes un būvju īpašums"Avoti", Fintmuiža, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Avoti
2876420050108Zemes un būvju īpašums"Baltais Akmens", Lielie Dzerkaļi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Baltais akmens
2976420020025Zemes un būvju īpašums"Baltiņi", Botori, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Baltiņi
3076420080072Zemes un būvju īpašums"Baltiņi", Gorodoka, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3176420060071Zemes un būvju īpašums"Baltpurviņi", Spīķi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Baltpurviņi
3276420070012Zemes un būvju īpašums"Balvi", Meža Daukšti, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Balvi
3376420110050Zemes un būvju īpašums"Beavers", Kundzinišķi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Beavers
3476420100135Zemes un būvju īpašums"Bebrumi", Peski, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Bebrumi
3576420040243Zemes un būvju īpašums"Bebru Sala", Sienapurvs, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Bebru sala
3676420100152Zemes un būvju īpašums"Bedreņi", Lopoti, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3776420070040Zemes un būvju īpašums"Bekas", Salenieki, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Bekas
3876420020132Zemes un būvju īpašums"Beķu mājas", Bēķi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Beķu mājas
3976420060057Zemes un būvju īpašums"Beņķi", Gūteņi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Beņķi
4076420040114Zemes un būvju īpašums"Bērzaine", Leitāni, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Bērzaine
4176420100031Zemes un būvju īpašums"Bērzbirztaliņa", Ancveriņi 2, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Bērzbirztaliņa
4276420050015Zemes un būvju īpašums"Bērzgales baznīca", Bērzgale, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Bērzgale
4376420070020Zemes un būvju īpašums"Bērziņu mājas", Meža Daukšti, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Birztalas
4476425070005Būvju īpašums"Bērziņu mājas 2", Meža Daukšti, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Bērziņu mājas
4576420090036Zemes un būvju īpašums"Bērzlejas", Šumski, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Bērzleja
4676420050194Zemes un būvju īpašums"Bērzu Kalns", Mazie Bernāni, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Bērzu Kalns
4776420080045Zemes un būvju īpašums"Bešuki", Bēšoni, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Bešuki
4876420010091Zemes un būvju īpašums"Birzgales", Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Birzgales
4976420070051Zemes un būvju īpašums"Birznieki", Kazimirovka, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Birznieki
5076420080086Zemes un būvju īpašums"Bļušķi", Lielie Dzerkaļi, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Bļušķi
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati