Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 491 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
160940060147Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Rumaki, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Āboliņi
260940030079Zemes un būvju īpašums"Aijas", Maslabojeva, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Aijas
360945030079Būvju īpašums"Aijas 1", Maslabojeva, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Aijas
460940060073Zemes un būvju īpašums"Akācijas", Nikucki, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Akācijas
560940020088Zemes un būvju īpašums"Akmeņpļavas", Stašķeviči, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Akmeņpļavas
660940060137Zemes un būvju īpašums"Aleksandras", Krekeļi, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Aleksandras
760940050089Zemes un būvju īpašums"Alksnīši", Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Alksnīši
860940010049Zemes un būvju īpašums"Anko", Boreksti, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Anko
960940030062Zemes un būvju īpašums"Anniņas", Borovije, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Anniņas
1060940030103Zemes un būvju īpašums"Antoni", Marhileviči, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
1160940030090Zemes un būvju īpašums"Arhipovi", Brīveri, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Arhipovi
1260940040083Zemes un būvju īpašums"Aronieši", Prusaki, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Zeltiņi
1360940050125Zemes un būvju īpašums"Artamoni", Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Artamoni
1460940050294Zemes un būvju īpašums"Asni", Cesļava, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Birzstalas
1560940050268Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Slostovka, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Ataugas
1660940053521Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtas", Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Attīrīšanas iekārtas
1760940060100Zemes un būvju īpašums"Augusti", Šķerbiški, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Augusti
1860940060173Zemes un būvju īpašums"Avoti", Upes Kudiņi, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Avoti
1960940050263Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Avotiņi
2060940053433Zemes un būvju īpašums"Baltiņi", Suveizdi, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Baltiņi
2160940020053Zemes un būvju īpašums"Bauskas", Križovka, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Bauskas
2260940020021Zemes un būvju īpašums"Bedrītes", Stašķeviči, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Bedrītes
2360940040125Zemes un būvju īpašums"Beinaroviči", Lejas Kudiņi, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
2460940060225Zemes un būvju īpašums"Benediktas", Ancāni, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
2560940050028Zemes un būvju īpašums"Bērzaudzes", Kloviņi, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Bērzaudzes
2660940040025Zemes un būvju īpašums"Bērzlapes", Aksenova, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Bērzlapes
2760940040106Zemes un būvju īpašums"Bērzumājas", Sampāni, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Bērzumājas
2860940010047Zemes un būvju īpašums"Biešoni", Boreksti, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Biešoni
2960940050115Zemes un būvju īpašums"Biosi", Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Biosi
3060940050341Zemes un būvju īpašums"Biseri", Šahmani, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Biseri
3160940040051Zemes un būvju īpašums"Bitenieki", Mihailina, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Bitenieki
3260940050092Zemes un būvju īpašums"Bitītes", Slostovka, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Bitītes
3360940040120Zemes un būvju īpašums"Bižāni", Kalna Kudiņi, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Bižāni
3460940040141Zemes un būvju īpašums"Bojāri", Prusaki, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Bojāri
3560940050321Zemes un būvju īpašums"Briedīši", Suveizdi, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Briedīši
3660940050428Zemes un būvju īpašums"Brikšņīši", Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Brikšņīši
3760940030112Zemes un būvju īpašums"Bringi", Brīveri, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Bringi
3860945030001Būvju īpašums"Bringi", Brīveri, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
3960940030113Zemes un būvju īpašums"Brīvzemnieki", Borovije, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Brīvzemnieki
4060940040104Zemes un būvju īpašums"Brūklenes", Sampāni, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Brūklenes
4160940030063Zemes un būvju īpašums"Čalpi", Borovije, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Čalpi
4260940030084Zemes un būvju īpašums"Caunīši", Maslabojeva, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Caunīši
4360940050338Zemes un būvju īpašums"Celtnieki", Suhailina, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Celtnieki
4460940030105Zemes un būvju īpašums"Ceriņmājas", Zukuli, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Ceriņmājas
4560940020018Zemes un būvju īpašums"Čerņavķi", Foļvaroka, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Čerņavķi
4660940050286Zemes un būvju īpašums"Ciedri", Slostovka, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Ciedri
4760940050304Zemes un būvju īpašums"Cielavas", Cesļava, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Cielavas
4860940030026Zemes un būvju īpašums"Cigeļņas", Borovije, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Cigeļņas
4960940050348Zemes un būvju īpašums"Cīruļi", Šahmani, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Nosaukums: Cīruļi
5060940050005Zemes un būvju īpašums"Daņilovi", Cesļava, Šķeltovas pagasts, Krāslavas novads, LV-5653
Īpašuma dati atjaunoti: 22.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati