Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 512 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
160720040074Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Ābeles
260720050097Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Kauškaļi, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Ābelītes
360725050003Būvju īpašums"Ābelītes", Kauškaļi, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Ābelītes
460720030097Zemes un būvju īpašums"Ābeļziedi", Ļesinski, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Ābeļziedi
560720060064Zemes un būvju īpašums"Āboli", Ratnīki, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5687
Nosaukums: Āboli
660720020050Zemes un būvju īpašums"Aciņas", Guta, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Aciņas
760720040050Zemes un būvju īpašums"Ainavas", Blaževiči, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Ainavas
860720040048Zemes un būvju īpašums"Airas", Blaževiči, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Airas
960720080069Zemes un būvju īpašums"Aizas", Ribački, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Aizas
1060720050035Zemes un būvju īpašums"Aizazari", Konovalova, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Aizazari
1160725050035Būvju īpašums"Aizazari", Konovalova, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Aizazari
1260720050378Zemes un būvju īpašums"Aizazari 1", Konovalova, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Aizazaru mājas
1360720020045Zemes un būvju īpašums"Aizkalni", Pustoški, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Aizkalni
1460720010179Zemes un būvju īpašums"Aizupes", Jegorova, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Aizupes
1560720070050Zemes un būvju īpašums"Aleksandrovka", Aleksandrovka, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
1660720070025Zemes un būvju īpašums"Aleksandrovka", Hmilovka, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Aleksandrovka
1760720040134Zemes un būvju īpašums"Amālijas", Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Amālijas
1860725040134Būvju īpašums"Amālijas", Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Amālijas
1960720080015Zemes un būvju īpašums"Amati", Ogurecka, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Amatnieki - Akmeņragi
2060720060228Zemes un būvju īpašums"Andrejbērziņi", Murančiki, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5687
Nosaukums: Andrejbērziņi
2160720040051Zemes un būvju īpašums"Annas", Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Annas
2260720040063Zemes un būvju īpašums"Anspoki", Blaževiči, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Anspoki
2360720020040Zemes un būvju īpašums"Apses", Ubogova, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Apses
2460720050213Zemes un būvju īpašums"Apsītes", Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Apsītes
2560720080063Zemes un būvju īpašums"Arendovka", Makuši, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Arendovka
2660720010028Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Kastuļina, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Ataugas
2760720010194Zemes un būvju īpašums"Atvases", Vortņiki, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Atvases
2860720010030Zemes un būvju īpašums"Atvasītes", Vortņiki, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Atvasītes
2960720060115Zemes un būvju īpašums"Ausmaņi", Protiriha, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5687
Nosaukums: Ausmaņi
3060720060108Zemes un būvju īpašums"Bāliņi", Jaunokra, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5687
Nosaukums: Bāliņi
3160720060120Zemes un būvju īpašums"Baļķīši", Protiriha, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5687
Nosaukums: Baļkīši
3260720020043Zemes un būvju īpašums"Bārdaiņi", Pustoški, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Bārdaiņi
3360720050141Zemes un būvju īpašums"Bebri", Ļesinski, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Bebri
3460720010166Zemes un būvju īpašums"Bezdelīgas", Siliški, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Bezdelīgas
3560720070002Zemes un būvju īpašums"Bicāni", Kručiņiški, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
3660720080076Zemes un būvju īpašums"Bišu mājas", Makuši, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Bišu mājas
3760720070083Zemes un būvju īpašums"Brasli", Foļvarka, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Brasli
3860720030086Zemes un būvju īpašums"Būdiņi", Kalna Butkāni, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Būdiņi
3960720030084Zemes un būvju īpašums"Butkāni", Kalna Butkāni, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Budkāni
4060720040103Zemes un būvju īpašums"Čakstes", Ogurecka, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Čakstes
4160720030093Zemes un būvju īpašums"Caunas", Lejas Butkāni, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Caunas
4260725030093Būvju īpašums"Caunas", Lejas Butkāni, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Caunas
4360720040098Zemes un būvju īpašums"Caunīši", Reļenki, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Caunīši
4460720070069Zemes un būvju īpašums"Ceļgrieži", Hmilovka, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Ceļgrieži
4560720010140Zemes un būvju īpašums"Ceļmalieši", Siliški, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Ceļmalieši
4660720060140Zemes un būvju īpašums"Ceļvidi", Jaunokra, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5687
Nosaukums: Ceļvidi
4760720080111Zemes un būvju īpašums"Cerības", Ribački, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Cerības
4860720040090Zemes un būvju īpašums"Ceriņkoki", Reļenki, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Ceriņkoki
4960720050092Zemes un būvju īpašums"Ciemati", Kauškaļi, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Ciemati
5060720080170Zemes un būvju īpašums"Ciņi", Koškina, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Nosaukums: Ciņi
Īpašuma dati atjaunoti: 18.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati