Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 440 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
160585050068Būvju īpašums"Ābeļdārzi", Kovaļova, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Ābeļdārzi
260580040221Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Apšenieki, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Ābelītes
360580030041Zemes un būvju īpašums"Ābeļkalni", Melenki, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Ābeļkalni
460580060026Zemes un būvju īpašums"Ābeļziedi", Raginski, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Ābeļziedi
560585060026Būvju īpašums"Ābeļziedi", Raginski, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Ābeļziedi
660580020088Zemes un būvju īpašums"Ainaži", Voveri, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Ainaži
760580060081Zemes un būvju īpašums"Aišpuri", Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Aišpuri
860580020112Zemes un būvju īpašums"Aizezeri 2", Kropiški, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Aizezeri 2
960580060082Zemes un būvju īpašums"Aizkraukļi", Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Aizkraukļi
1060580060124Zemes un būvju īpašums"Aizupes", Akmenīca, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Aizupes
1160580020152Zemes un būvju īpašums"Akmenica", Sloboda, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Akmenica
1260580040031Zemes un būvju īpašums"Akmeņkalni", Kovaļova, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Akmeņkalni
1360580020052Zemes un būvju īpašums"Aleksandrovka", Sloboda, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Aleksandrovkas
1460580020106Zemes un būvju īpašums"Anastasijas", Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Anastasijas
1560580060116Zemes un būvju īpašums"Apsītes", Mateļi, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Apsītes
1660580030086Zemes un būvju īpašums"Āpšu salas", Melenki, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Āpšu salas
1760580050075Zemes un būvju īpašums"Asariņi", Belogrudova, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Asariņi
1860580040179Zemes un būvju īpašums"Asteres", Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Asteres
1960580050234Zemes un būvju īpašums"Atmodas", Belogrudova, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Atmodas
2060580040008Zemes un būvju īpašums"Augstkalni", Sakova, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Augstkalni
2160580060069Zemes un būvju īpašums"Auzāni", Trūpi, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Auzāni
2260580040196Zemes un būvju īpašums"Avenītes", Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Avenītes
2360580050057Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Kovaļova, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Avotiņi
2460580020059Zemes un būvju īpašums"Baltjumti", Sloboda, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Baltjumti
2560580060018Zemes un būvju īpašums"Baraniški", Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Baraniški
2660580050079Zemes un būvju īpašums"Belogrudova", Belogrudova, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Belogrudovo
2760580040113Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Sakova, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Bērzi
2860580020009Zemes un būvju īpašums"Bērziņi", Sloboda, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Bērziņi
2960580020054Zemes un būvju īpašums"Bērzu Kalni", Sloboda, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Bērzu kalni
3060580020074Zemes un būvju īpašums"Birzītes", Luņi, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Birzītes
3160580010020Zemes un būvju īpašums"Boliņi", Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Boliņi
3260580010022Zemes un būvju īpašums"Bondari", Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Bondari
3360580060079Zemes un būvju īpašums"Brenči", Pīzāni, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Brenču mājas
3460580040001Zemes un būvju īpašums"Bruņinieki", Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Bruņinieki
3560585040007Būvju īpašums"Bruņinieki 1", Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
3660585020046Būvju īpašums"Budriški", Sloboda, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Budriški
3760580050101Zemes un būvju īpašums"Čalpi", Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Čalpi
3860580040064Zemes un būvju īpašums"Ceļmalas", Raģeļi, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Ceļmalas
3960580020067Zemes un būvju īpašums"Ceļmallapas", Sloboda, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Ceļmallapas
4060580040111Zemes un būvju īpašums"Ceriņi", Sakova, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Ceriņi
4160580040082Zemes un būvju īpašums"Čiekuriņi", Sakova, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Čiekuriņi
4260580040068Zemes un būvju īpašums"Cinijas", Ostrovs, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Cinijas
4360580050055Zemes un būvju īpašums"Čučini", Kļišova, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Čučini
4460580030067Zemes un būvju īpašums"Daņiļeviči", Lipski, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Daniļeviči
4560585030067Būvju īpašums"Daņiļeviči", Lipski, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Daņiļeviči
4660580020105Zemes un būvju īpašums"Diānas", Timofejevka, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Diānas
4760580060063Zemes un būvju īpašums"Dīķmalas", Raginski, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Dīķmalas
4860580010030Zemes un būvju īpašums"Druvas", Savicki, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Druvas
4960585010030Būvju īpašums"Druvas", Savicki, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Druvas
5060580050070Zemes un būvju īpašums"Dubņagi", Belogrudova, Grāveru pagasts, Krāslavas novads, LV-5655
Nosaukums: Dubņagi
Īpašuma dati atjaunoti: 22.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati