Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 359 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180440070429Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Gaujas ielas skvēri
280440080222Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
380440070077Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 1, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Gaujas iela 1
480440070386Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
580440070360Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 2A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
680440070401Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 2B, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
780440070328Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 3, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Gaujas iela 3
880440070082Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 4, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
980440070641Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 4A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1080440070166Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 5, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1180440070433Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 6, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1280440070364Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 7, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Gaujas iela 7
1380440070434Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Gaujas iela 8
1480445070006Būvju īpašumsGaujas iela 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1580445070009Būvju īpašumsGaujas iela 8A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Gaujas iela 8A
1680440070241Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 9, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1780440070411Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 10, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1880440070362Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 10A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1980440070329Zemes un būvju īpašumsGaujas iela 11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2080449001833Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 1, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2180449001881Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 1A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2280449001834Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2380449001835Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 3, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2480449001836Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 4, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2580449001837Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 5, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2680449001838Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 6, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2780449001839Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 7, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2880449001840Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
2980449001841Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 9, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3080449001842Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 10, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3180449001843Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3280449001844Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 12, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3380449001845Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 13, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3480449001846Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 14, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3580449001847Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 15, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3680449001848Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3780449001849Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 17, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3880449001850Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 18, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
3980449001851Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 19, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4080449001852Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 20, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4180449001853Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 21, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4280449001854Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 22, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4380449001855Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 23, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4480449001856Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 24, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4580449001857Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 25, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4680449001858Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 26, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4780449001859Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 27, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4880449001860Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 28, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
4980449001861Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 29, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
5080449001862Dzīvokļa īpašumsGaujas iela 11 - 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati