Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ādažu novads » Ādaži » Druvas iela » Mājas

1. - 11. no 11 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180440080061Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Druvas iela 4
280440080119Zemes un būvju īpašumsDruvas iela 2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
380440080195Zemes un būvju īpašumsDruvas iela 6, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
480440080194Zemes un būvju īpašumsDruvas iela 7, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Druvas iela 7
580440080050Zemes un būvju īpašumsDruvas iela 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
680440080051Zemes un būvju īpašumsDruvas iela 10, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Druvas iela 10
780440080234Zemes un būvju īpašumsDruvas iela 11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Straumēni
880440080072Zemes un būvju īpašumsDruvas iela 12, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Druvas iela 12
980440080036Zemes un būvju īpašumsDruvas iela 14, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Druvas iela 14
1080440080040Zemes un būvju īpašumsDruvas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1180440080077Zemes un būvju īpašumsDruvas iela 18, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Druvas iela 18
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati