Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ādažu novads » Ādaži » Čiekuru iela » Mājas

1. - 14. no 14 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180440080134Zemes un būvju īpašumsĀdažu novads
Nosaukums: Nūrnieki
280440080091Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 1, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Čiekuru iela 1
380440080407Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
480440080167Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 3, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
580440080287Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 4, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
680440080029Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 5, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
780440080103Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 9, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Janas
880440080404Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Čiekuru iela 11
980440080116Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 13, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1080440080294Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 14, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1180440080370Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 15, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1280440080371Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 17, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
1380440080288Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 18, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Nūrnieku iela 34
1480440080032Zemes un būvju īpašumsČiekuru iela 22, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Nosaukums: Nūrnieku iela 32
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati