Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 19. no 19 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144960050311Zemes un būvju īpašums"1", Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Nosaukums: Červonka -1
244969000059Dzīvokļa īpašums"1" - 1, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
344969000017Dzīvokļa īpašums"1" - 2, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
444969000087Dzīvokļa īpašums"1" - 3, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
544969000003Dzīvokļa īpašums"1" - 4, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
644969000064Dzīvokļa īpašums"1" - 5, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
744969000068Dzīvokļa īpašums"1" - 6, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
844969000065Dzīvokļa īpašums"1" - 7, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
944969000066Dzīvokļa īpašums"1" - 8, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
1044969000016Dzīvokļa īpašums"1" - 9, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
1144969000058Dzīvokļa īpašums"1" - 10, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
1244969000060Dzīvokļa īpašums"1" - 11, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
1344969000061Dzīvokļa īpašums"1" - 12, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
1444969000028Dzīvokļa īpašums"1" - 13, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
1544969000010Dzīvokļa īpašums"1" - 14, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
1644969000062Dzīvokļa īpašums"1" - 15, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
1744969000067Dzīvokļa īpašums"1" - 16, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
1844969000063Dzīvokļa īpašums"1" - 17, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
1944969000001Dzīvokļa īpašums"1" - 18, Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".