Pakalpojums „Mani dati kadastrā”

Pakalpojuma rezultātā saņemsiet aktuālus Nekustamā īpašuma valsts kadastra (turpmāk - Kadastra) informācijas sistēmas teksta datus par savu nekustamo īpašumu (t.sk. par objektiem, kas ietilpst šajā nekustamajā īpašumā) un/vai būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.

Pakalpojums ir pieejams tikai autorizētiem lietotājiem.

Pakalpojums izveidots sadarbībā ar Valsts zemes dienestu un atbilstoši Kadastra likuma 85.panta otrajā daļā noteiktajam nodrošina lietotājam iespēju saņemt aktuālus Kadastra informācijas sistēmas teksta datus par savu nekustamo īpašumu (t.sk. par objektiem, kas ietilpst šajā nekustamajā īpašumā) un/vai būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.

* Pakalpojumā sniegtajiem datiem ir informatīvs raksturs.

Pakalpojuma „Mani dati Kadastrā” lietošanas noteikumi

  1. Pakalpojuma izpildes laikā informācija tiek saņemta no Valsts zemes dienesta pārziņā esošās Kadastra informācijas sistēmas.
  2. E-pakalpojums ir pieejams tikai fiziskām personām.
  3. E-pakalpojums nav pieejams nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju un lietotāju pilnvarotajām personām un juridiskām personām. Šīs personas Kadastra informācijas sistēmas datus var saņemt jebkurā Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centrā personiski, kā arī nosūtot iesniegumu pa pastu vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
  4. Pakalpojuma sniegšanas kārtību nosaka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. panta otrā daļa. Pakalpojumā saņemamās informācijas apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.439 „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”.
  5. Pakalpojuma rezultātā Jūs saņemsiet Kadastra informācijas sistēmas datus tikai par pakalpojuma lietotājam piederošiem nekustamajiem īpašumiem un/vai būvēm, kuras neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, jo meklēšana notiek pēc pakalpojuma autorizētā lietotāja personas koda. Informāciju par dzīvokļa īpašumu vai būvi saņems arī īpašnieks, kuram īpašuma tiesības ir noteiktas līdz 1993.gada 5.aprīlim (ja šim dzīvokļa īpašumam vai būvei nav reģistrēts īpašnieks un/vai tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs) un šīs īpašuma tiesības reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā norādot īpašnieka personas kodu.
  6. Pakalpojums ir bezmaksas un tā lietotāji Kadastra informācijas sistēmas datus portālā www.lursoft.lv var pieprasīt un saņemt neierobežotu reižu skaitu. Pakalpojumā saņemtajiem datiem ir informatīvs raksturs.
  7. Pakalpojumā informācija par nekustamo īpašumu un/vai būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā tiek sniegta tāda, kāda tā uz pakalpojuma sniegšanas brīdi ir reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā. Tātad, ja īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs ir veicis darbības, kas radījušas izmaiņas nekustamā īpašuma datos, bet nav ierosinājis datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, pakalpojumā šīs izmaiņas netiks atspoguļotas.
  8. Pakalpojuma ietvaros izsniegtie dati tiek aktualizēti reizi diennaktī, līdz ar to lietotājam pakalpojumā nav pieejamas tās izmaiņas, kas Kadastra informācijas sistēmā ir veiktas pakalpojuma izpildes dienā. Šīs izmaiņas pakalpojuma lietotājam būs pieejamas nākamajā dienā.

Valsts zemes dienests neuzņemas atbildību par sekām saistībā ar secinājumiem, ko lietotājs izdarījis no e-pakalpojumā iegūtās informācijas.