Monitorējamie notikumi

Klientu portfelī tiek nodrošināts juridisko un fizisko personu, kā arī objektu monitorings pēc zemāk norādītajiem veidiem. Juridiskās personas tiek monitorētas pēc to reģistrācijas numura, fiziskās personas – pēc personas koda, bet objekti – pēc to identifikatora (koda, līguma numura u.tml.).

Uzņēmuma reģistra monitorings
 • Reģistrācijas datu izmaiņu notikumi
  • Izmaiņas uzņēmuma nosaukumā
  • Izmaiņas juridiskajā adresē
  • Izmaiņas uzņēmuma darbības veidā
  • Izmaiņas pamatkapitālā
  • Izmaiņas dalībniekos
  • Izmaiņas uzņēmuma amatpersonās
  • Izmaiņas prokuristos
  • Saimnieciskās darbības apturēšana (UR) 
 • Likvidācijas notikumi
  • Uzņēmums likvidēts
  • Likvidācijas procesa uzsākšana
  • Pārtraukts likvidācijas process
  • Darbība izbeigta
  • Darbība atjaunota
 • Uzņēmuma reorganizācijas notikumi
  • Apvienošanās 
  • Atdalīšana
  • Pievienošana
  • Sadalīšana
  • Uzņēmējdarbības formas maiņa
  • Reģistrēts reorganizācijas līguma projekts
 • Nodrošinājuma notikumi
  • Reģistrēts jauns nodrošinājums
  • Nodrošinājums atcelts
 • Gada pārskatu notikumi
  • Pieejams gada pārskats iesniegtā formā
  • Skenēta gada pārskata (ieraksta anulēšana)
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - Bilance
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - PZA 
  • Pieejams ievadīts gada pārskats - Naudas plūsma
 • PVN reģistra monitorings
  • Reģistrēšana PVN reģistrā 
  • Izslēgšana no PVN reģistra
  • Paziņojuma saņemšana datumā, kad izslēgts no PVN reģistra
 • Saimnieciskās darbības apturēšanas monitorings
  • Saimnieciskās darbības apturēšana (avots: VID)
  • Saimnieciskās darbības atjaunošana (avots: VID)
 • Patiesā labuma guvēju monitorings
  • Uzņēmumam reģistrētas izmaiņas patiesā labuma guvējos
 • Atcelto amatpersonu monitorings
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 1 dienu
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 2 nedēļas
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 1 mēnesi
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 3 mēnešus
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 6 mēnešus
  • Valdē nav iecelta neviena amatpersona 12 mēnešus
Maksātnespējas monitorings
 • Maksātnespējas notikumi
  • Kreditoru sapulce (UR ieraksts)
  • Saistību dzēšanas procedūras pasludināšana
  • Maksātnespējas procesa pasludināšana, bankrota procedūras uzsākšana, administratora iecelšana maksātnespējas procesa lietā (fiz. personām)
  • Maksātnespējas procesa izbeigšana
  • Precizēta parādnieka mantas pārdošanas plāna iesniegšana
  • Administratoru pilnvarojuma grozījumi
  • Paziņojums par kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Kreditoru sapulce
  • Bankrota procedūras uzsākšana
  • Parādnieka mantas pārdošanas plāna iesniegšana
  • Administratora pilnvarošana
  • Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu
  • Kreditoru sapulces lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu
  • Paziņojums par noslēguma kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Paziņojums par kārtējās kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Paziņojums par pirmās kreditoru sapulces pārtraukšanu un atsākšanu
  • Noslēguma kreditoru sapulce
  • Kārtējā kreditoru sapulce
  • Pirmā kreditoru sapulce
  • Administratora atcelšana maksātnespējas procesa lietā
  • Administratora iecelšana maksātnespējas procesa lietā
  • Izsole
  • Tiesas lēmums par maksātnespējas procesa izbeigšanu
  • Tiesas lēmums par maksātnespējas stāvokļa risinājumu
  • Maksātnespējas procesa pasludināšana
  • Tiesas sprieduma par fiz. personas mantas pārdošanu plāna apstiprināšana
  • Tiesas spriedums par fiz. personas mantas pārdošanas plāna grozīšanu
  • Administratora lēmums par izlīguma iespēju
 • Tiesiskās aizsardzības procesa notikumi
  • Administratoru pilnvarojuma grozījumi
  • Administratora iecelšana tiesiskās aizsardzības procesā
  • Administratora atcelšana tiesiskās aizsardzības procesā
  • Tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšana un pasākumu plāna apstiprināšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās metodes
  • Administratora pilnvarošana
 • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa notikumi
  • Administratora atcelšana ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšana, pasākumu plāna apstiprināšana, administratora iecelšana
  • Administratora iecelšana ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana
  • Administratoru pilnvarojuma grozījumi
  • Administratora pilnvarošana
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās metodes
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšana
  • Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšana
Maksātnespējas monitorings - likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"
 • Ierosināta maksātnespējas lieta
 • Administratora iecelšana
 • Maksātnespējas pasludināšana
 • Maksātnespējas procesa izbeigšana
 • Citas tiesas maksātnespējas procesa laikā
 • Apstiprināts sanācijas plāns
 • Grozījumi sanācijas plānā
 • Izbeigta sanācija
 • Uzsākta bankrota procedūra
 • Apstiprināts mierizlīgums
 • Administratora atcelšana
 • Sanācijas termiņa pagarināšana
 • Atcelts mierizlīgums
 • Bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana
Fizisko personu monitorings
 • Fizisko personu notikumi uzņēmuma reģistrā
  • Iecelšana amatā
  • Atcelšana no amata
  • Reģistrēta jauna prokūra
  • Prokūras izbeigšana
  • Izmaiņas dalībā
 • Laulāto  mantisko attiecību līgumu reģistrācijas notikumi ٭
  • Laulību līguma reģistrācija
  • Laulību līguma izmaiņas
  • Laulību līguma izbeigšana
٭ Šī monitoringa grupa iekļauj iespēju monitorēt arī pēc laulības līguma numura
 
 • Fiziskas personas saimnieciskās darbības apturēšanas notikumi
  • Saimnieciskā darbība apturēta
  • Saimnieciskā darbība atjaunota
 • Patiesā labuma guvēju monitorings
  • Personai reģistrētas izmaiņas kā patiesā labuma guvējam
Komercķīlu reģistra monitorings ٭
 • Reģistrēta jauna komercķīla
 • Dzēsta komercķīla
 • Grozīta komercķīla
 • Pārjaunota komercķīla
 • Cedēta komercķīla
 • Komercķīlas tiesību izlietošana
 • Komercķīlas termiņa pagarināšana
 • Līdz komercķīlas termiņa notecēšanai atlicis mazāk par mēnesi.
٭ Šī monitoringa grupa iekļauj iespēju monitorēt arī pēc reģistrācijas akta numura
Tiesas sēžu kalendāra monitorings 
 • Nozīmēta sēde 
 • Mainīta sēdes informācija
 • Nozīmēta sēde (atbildētājs)
 • Mainīta sēdes informācija (atbildētājs)
 • Nozīmēta sēde (prasītājs)
 • Mainīta sēdes informācija (prasītājs)
Latvijas Vēstneša sludinājumu monitorings 
 • Mantojuma ziņas
 • Paziņojumi kreditoriem
 • Pilnvardevējs atsaucis pilnvaru
 • Pilnvarniekam atsaukta pilnvara
 • Izmaiņas rīcībspējā
Kavēto maksājumu datu bāzes monitorings 
 • Publicēts jauns parāds
 • Parāds apmaksāts
 • Reģistrēts jauns maksājums
 • Nodots parādu piedziņas uzņēmumam
 • Parāds atsaukts
 • Parāds dzēsts
 • Publicēts jauns parāds (avots: Paus Konsults)
 • Parāds dzēsts (avots: Paus Konsults)
VID nodokļu parādu monitorings
 • Uzņēmumam reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)
 • Dzēsts ieraksts par nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro (avots: VID)
 • Mainīts ieraksts par nodokļu parāda summu (avots: VID)
Uzņēmumu akcīzes preču licenču monitorings
 • Uzņēmumam reģistrēta jauna licence
 • Anulēta uzņēmumam reģistrētā licence
 • Apturēta uzņēmumam reģistrētā licence
 • Uzņēmumam reģistrētā licence zaudējusi spēku
 • Atjaunota uzņēmumam reģistrētā licence
 • Uzņēmumam izsniegtai licencei reģistrēta jauna darbības vieta
 • Uzņēmumam izsniegtai licencei pārtraukta adresē reģistrētā darbība
Būvkomersantu reģistra monitorings
 • Uzņēmums reģistrēts kā būvkomersants
 • Apturēta darbība
 • Izslēgts no reģistra
 • Atjaunota darbība
 • Aktualizēta informācija
Svētku monitorings 
 • Vārda dienu monitorings 
 • Dzimšanas dienu monitorings 
 • Uzņēmuma dzimšanas dienu monitorings 
 • Vārda dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām) 
 • Dzimšanas dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām) 
 • Uzņēmumu dzimšanas dienu monitorings (atg. pirms 3 dienām)
Adrešu monitorings
 • Adresē reģistrēts uzņēmums
 • Adresē likvidēts uzņēmums
 • Mainīta uzņēmuma adrese
Izsoļu monitorings
 • Adresē reģistrēta jauna izsole
 • Adresē reģistrētā izsole beigusies
 • Adresē reģistrētā izsole pārtraukta
CSDD notikumu monitorings
 • Reģistrēts kā īpašnieks transportlīdzeklim
 • Ieraksts par īpašuma uz transportlīdzekli izbeigšanos
 • Reģistrēts kā turētājs transportlīdzeklim
 • Ieraksts par turējuma uz transportlīdzekli izbeigšanos