Uzturlīdzekļu garantiju fonda publiskais parādnieku saraksts

Lursoft sadarbībā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju savā mājaslapā publisko ziņas par Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādniekiem (alimentu nemaksātāju saraksts), norādot parādnieka vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu un dzimšanas gadu.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda publiskais parādnieku saraksts uz 31.01.2017. - pieejams šeit

Ziņas par Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādniekiem tiek publiskotas ar mērķi aizsargāt bērna tiesības un veicināt vecāku pienākuma pildīšanu — uzturlīdzekļu maksāšanu, kā arī atbildīgu un godprātīgu saistību izpildi.

 

Ziņas par parādnieku sarakstā tiek iekļautas, ja:

1) no iesniedzēja saņemta piekrišana par parādnieka ziņu publiskošanu;

2) parādnieks nav persona ar invaliditāti;

3) parādnieks nav persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk nekā:

a) sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta;

b) vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

4) no valsts vai pašvaldības iestādēm nav saņemtas ziņas, ka attiecīgo ziņu publiskošana kaitētu bērnu interesēm;

5) parādniekam pastāv parāds Uzturlīdzekļu garantiju fondam un viņa vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.

 

Ziņas par parādnieku no publiskojamo parādnieku saraksta tiek dzēstas, ja:

1) iesniedzējs atsaucis piekrišanu ziņu publiskošanai;

2) parādnieks kļuvis par personu ar invaliditāti;

3) parādnieks iesniedzis dokumentus, kas apliecina, ka viņš pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk nekā:

a) sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta;

b) vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

4) no valsts vai pašvaldības iestādēm saņemtas ziņas, ka ziņu publiskošana kaitē bērnu interesēm;

5) uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir izbeigta.