Uzņēmumu salīdzināšana

Uzņēmumu salīdzināšana ir pakalpojums, kurā ir iespēja savstarpēji salīdzināt vairāku uzņēmumu (kopskaitā līdz 4 uzņēmumiem) finanšu rādītājus, kā arī papildus var izvērtēt izvēlētās nozares attīstības tendences.

Pakalpojumā ir apkopota pamatinformācija par izvēlētajiem uzņēmumiem, kā arī to būtiskākie finanšu rādītāji. Tāpat ir iespēja noskaidrot, vai izvēlētajiem uzņēmumiem ir reģistrētas komercķīlas, maksātnespējas process u.c.

Pēc Lursoft izstrādātiem kritērijiem tiek noteikts katra izvēlētā uzņēmuma reitings, kas tiek aprēķināts, balstoties uz Lursoft uzņēmumu gada pārskatu reģistrā pieejamiem datiem. Lai sniegtā informācija būtu pārskatāmāka, rādītāji tiek atspoguļoti arī grafiskā veidā. Uzņēmuma reitings tiek noteikts, kombinējot būtiskākos uzņēmējdarbības finanšu rādītājus – maksātspēja, peļņa pirms nodokļiem, likviditāte, apgrozījuma pieaugums, kapitāla atdeve, u.c.

Salīdzināt var tos uzņēmumus, kuriem izvēlētajā gadā ir iesniegts un Lursoft gada pārskatu datu bāzē apstrādāts gada pārskats.

Uzņēmumu salīdzināšanas paraugs

1. Salīdzināmais gads

Izvēlēties gadu:

2. Uzņēmuma meklēšana

Nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Reģistrēts: Calendar - Calendar
 

Izvēlētie uzņēmumi

  Izvēlētais NACE kods

    
    

   3. NACE meklēšana

   Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu: