Uzņēmuma izvērstā analīze

Uzņēmumu izvērstā analīze ir pakalpojums, kurā vienkopus apkopoti uzņēmuma reģistrācijas un finanšu dati, kā arī pēc Lursoft izstrādātiem kritērijiem tiek noteikts uzņēmuma reitings ar iespēju iepazīt uzņēmuma attīstības dinamiku ilgtermiņā. Lai tas būtu pārskatāmāks, rādītāji atspoguļoti grafiskā veidā. Uzņēmuma reitings tiek noteikts, kombinējot būtiskākos uzņēmējdarbības finanšu rādītājus – maksātspēja, peļņa pirms nodokļiem, likviditāte, apgrozījuma pieaugums, kapitāla atdeve, saistības (kreditoru aprite).

Uzņēmumam reitings tiek veidots gan nozarē, gan starp visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuri iesnieguši gada pārskatu LR Uzņēmumu reģistrā.

Uzņēmuma kopējais reitings ir vidējais aritmētiskais rādītājs starp reitingu nozarē un reitingu starp visiem uzņēmumiem valstī.

Uzņēmuma vērtējums

Reitinga punkti:

100-80 Labi
80-60  
60-40  
40-20  
20-0 Vāji

Uzņēmuma izvērstās analīzes paraugs


Nosaukums
Reģistrācijas numurs: