E-pakalpojumi

Lursoft nodrošina elektronisku pieeju atsevišķiem valsts reģistriem:

Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistram, kas ir valsts informācijas sistēma, kuru lietojot tiek nodrošināta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai nepieciešamās informācijas aprite.