Lursoft statistika

Izmantojot savu datu bāzu sniegtās iespējas, Lursoft regulāri publicē jaunāko statistiku par uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbības vidi raksturojošiem radītājiem. Statistikas dati tiek atjaunoti reizi dienā.

Sadaļā apkopota statistika, kas aptver dažādas sfēras, un ir noderīga visdažādāko jomu speciālistiem. Lursoft izstrādātā statistika tiek plaši pielietota biznesa plānu un dažādu zinātnisko darbu tapšanā.

Galvenās sadaļas:

 

Lai piekļūtu pilnam statistiku sarakstam, spiediet šeit.

Maksātnespējas statistika - statistika par Maksātnespējas reģistrā ierakstāmajām ziņām, kas saistītas ar administratoru iecelšanu / atcelšanu, tiesiskās aizsardzības procesa, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi u.c..