Saistību GRAFS

Saistību grafs ir vizuāls rīks, ar kura palīdzību Jūs varat ātrāk un uzskatāmāk atklāt pastāvošās saistības starp vairākām juridiskām vai fiziskām personām Latvijā.

Kā Saistību grafs darbojas?

Jūs norādat Saistību grafs Jūs interesējošo personu (reģistrācijas numuru - juridiskai personai, personas kodu - fiziskai personai). Saistību grafs pēc norādītās personas apseko visu Latvijas Uzņēmumu reģistra datu bāzi un fiksē šīs personas saistības ar citām (juridiskām vai fiziskām) personām. Pēc tam Saistību Grafs grafiskā un viegli uztveramā veidā parāda visu informāciju par personas saistībām, turklāt grafā atainoto informāciju var saglabāt arī .xls dokumentā, kas noderēs, ja vēlies informāciju par personas un uzņēmumu saistībām pārlūkot strukturētu tabulā.

Kādas saistības Saistību grafs parāda?

Saistību grafs izpratnē personu saistības var izpausties trijos veidos:

 • Uzņēmuma dalībnieks. Personai (juridiskai vai fiziskai) pieder kaut kāds skaits citas (juridiskas) personas statūtkapitāla daļas.
 • Amatpersona. Persona (fiziska) ir juridiskas personas amatpersona.
 • Patiesais labuma guvējs. Persona (fiziska) ir juridiskas personas patiesais labuma guvējs.

 

Pirmā saistību veida gadījumā tiek parādīts piederošo daļu skaits, kas ļauj novērtēt personas ietekmi uz otru personu.

Kā saņemt informāciju par interesējošo personu?

Lai uzzinātu par kādas konkrētas personas saistībām ar citām personām, Jums jāuzrāda:

 • Uzņēmuma reģistrācijas numurs, ja persona ir juridiska persona (uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, sabiedriska organizācija utt.)
 • Personas kods, ja persona ir fiziska persona.

 

Saistību grafs pēc šī numura (vai personas koda) sāks pārbaudīt personas saistības ar citām personām.

Piemēram, Saistību grafa izveidotajā attēlā (sk. zemāk sadaļā "Piemēri") redzams, ka personai – Jānim Kokam uz doto brīdi pieder 100% uzņēmuma B,SIA kapitāldaļas, kā arī viņš ir uzņēmuma B, SIA amatpersona. Savukārt uzņēmumos A,SIA un R,SIA Jānis Koks ir patiesais labuma guvējs. Uzņēmumam B,SIA pieder 100% uzņēmumu A, SIA un R,SIA kapitāldaļu. Uzņēmumam A,SIA pieder 100% uzņēmumu VI,SIA un 2,SIA kapitāldaļu. Uzņēmumam R,SIA pieder 100% uzņēmuma Serviss J, SIA kapitāldaļas, savukārt uzņēmumam Serviss J, SIA pieder 100% uzņēmuma G,SIA kapitāldaļas.

Objekti saistību grafā

Katra persona (gan juridiska, gan fiziska) Saistību grafā tiek attēlota kā viens objekts ar vairākiem atribūtiem. Objekts ir grafā attēlots kā taisnstūris, kurā ierakstīts personas nosaukums un reģistrācijas numurs. Objekti ir saistīti ar bultām, kurām ir konkrēta nozīme:

 • melnas - norāda dalību uzņēmumā un procentuālo ieguldījumu
 • zilas - norāda amatpersonas
 • sarkanas - norāda patieso labuma guvēju
 • pelēkas - vēsturiskie dati
 • gaiši pelēkas - vēsturiskie revidenti

Saistību grafs kartē Jaunums!

Saistību grafs kartē saistības attēlo arī no ģeogrāfiskā aspekta, ar iespēju apskatīt kartē adreses, kurās katrs objekts ir reģistrēts.

Objekti saistību grafam kartē

Katra persona (gan juridiska, gan fiziska) Saistību grafam kartē tiek attēlota kā viens objekts. Objekts kartē ir attēlots kā taisnstūris, kurā ierakstīts personas nosaukums, pie nosaukuma esošajā ikonā ir saite uz konkrētā objekta Lursoft izziņu un poga, kas atver katra objekta informatīvo logu.

Arī Saistību grafam kartē objekti ir saistīti ar līnijām, kurām ir konkrēta nozīme:

 • melnas - norāda dalību uzņēmumā un procentuālo ieguldījumu
 • zilas - norāda amatpersonas
 • sarkanas - norāda patieso labuma guvēju
 • pelēkas - vēsturiskie dati
 • gaiši pelēkas - vēsturiskie revidenti

 

Uz līnijām, kas sasaista objektus, ir norādīts saistības virziens, kā arī atšifrēts saistības veids:

 • A - norāda amatpersonas
 • D/% - norāda dalību uzņēmumā vai dalības procentuālo ieguldījumu
 • PLG - norāda patieso labuma guvēju
 • R - norāda vēsturiskos revidentus

 


Piemēri

Saistību grafs

Aktīvs / Apturēta saimnieciskā darbība / Likvidēts
NAV / IR aktuāls maksātnespējas reģistra process
IR / NAV iesniegts gada pārskats par pēdējo periodu
NAV / IR reģistrēts komercķīlas akts
NAV / IR reģistrēti aktuāli nodrošinājumi
(PLG) Patiesais labuma guvējs
Dalībnieka procentuālais ieguldījums uzņēmumā
Uzņēmuma/iestādes amatpersona
Vēsturiskie dati - amatpersonas, dalības, patiesie labuma guvēji
Vēsturiskie revidenti
* AS gadījumā ieguldījumam informatīvs raksturs

Saistību grafs kartē

 Objekta nosaukums

- Marķieris

5

- Marķieru klāsteris

5 - Uzņēmumu un iestāžu skaits vienā adresē

- Apskatīt objektu Lursoft.lv
- Uzzināt vairāk par konkrēto objektu

Aktīvs / Apturēta saimnieciskā darbība / Likvidēts
NAV / IR aktuāls maksātnespējas reģistra process
IR / NAV iesniegts gada pārskats par pēdējo periodu
NAV / IR reģistrēts komercķīlas akts
NAV / IR reģistrēti aktuāli nodrošinājumi
(PLG) Patiesais labuma guvējs
Dalībnieka procentuālais ieguldījums uzņēmumā
Uzņēmuma/iestādes amatpersona
Vēsturiskie dati - amatpersonas, dalības, patiesie labuma guvēji
Vēsturiskie revidenti
* AS gadījumā ieguldījumam informatīvs raksturs

A - Uzņēmuma/iestādes amatpersona, D - Dalība citos uzņēmumos/Dalībnieka procentuālais ieguldījums uzņēmumā, PLG - Patiesais labuma guvējs, R - Revidents