Saistību grafs 

Saistību grafs ir rīks ar kura palīdzību Jūs varat ātrāk un uzskatāmāk atklāt pastāvošās saistības starp vairākām juridiskām vai fiziskām personām Latvijā.

Kā Saistību grafs darbojas?

Jūs norādat Saistību grafs Jūs interesējošo personu (reģistrācijas numuru - juridiskai personai, personas kodu - fiziskai personai). Saistību grafs pēc norādītās personas apseko visu Latvijas Uzņēmumu reģistra datu bāzi un fiksē šīs personas saistības ar citām (juridiskām vai fiziskām) personām. Pēc tam Saistību Grafs grafiskā un viegli uztveramā veidā parāda visu informāciju par personas saistībām, turklāt grafā atainoto informāciju var saglabāt arī .xls dokumentā, kas noderēs, ja vēlies informāciju par personas un uzņēmumu saistībām pārlūkot strukturētu tabulā.

Kādas saistības Saistību grafs parāda?

Saistību grafs izpratnē personu saistības var izpausties trijos veidos:

  • Uzņēmuma dalībnieks. Personai (juridiskai vai fiziskai) pieder kaut kāds skaits citas (juridiskas) personas statūtkapitāla daļas.
  • Amatpersona. Persona (fiziska) ir juridiskas personas amatpersona.
  • Patiesais labuma guvējs. Persona (fiziska) ir juridiskas personas patiesais labuma guvējs.

Pirmā saistību veida gadījumā tiek parādīts piederošo daļu skaits, kas ļauj novērtēt personas ietekmi uz otru personu.

Kā saņemt informāciju par interesējošo personu?

Lai uzzinātu par kādas konkrētas personas saistībām ar citām personām, Jums jāuzrāda:

  • Uzņēmuma reģistrācijas numurs, ja persona ir juridiska persona (uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, sabiedriska organizācija utt.)
  • Personas kods, ja persona ir fiziska persona.

Saistību grafs pēc šī numura (vai personas koda) sāks pārbaudīt personas saistības ar citām personām.

Piemēram, Saistību grafa izveidotajā attēlā redzams, ka personai – Jānim Kokam uz doto brīdi pieder 100% uzņēmuma B,SIA kapitāldaļas, kā arī viņš ir uzņēmuma B, SIA amatpersona. Savukārt uzņēmumos A,SIA un R,SIA Jānis Koks ir patiesais labuma guvējs. Uzņēmumam B,SIA pieder 100% uzņēmumu A, SIA un R,SIA kapitāldaļu. Uzņēmumam A,SIA pieder 100% uzņēmumu VI,SIA un 2,SIA kapitāldaļu. Uzņēmumam R,SIA pieder 100% uzņēmuma Serviss J, SIA kapitāldaļas, savukārt uzņēmumam Serviss J, SIA pieder 100% uzņēmuma G, SIA kapitāldaļas.

OBJEKTI

Katra persona (gan juridiska, gan fiziska) Saistību grafā tiek attēlota kā viens objekts ar vairākiem atribūtiem. Objekts ir grafā attēlots kā taisnstūris, kurā ierakstīts personas nosaukums un reģistrācijas numurs. Objekti ir saistīti ar bultām, kurām ir konkrēta nozīme

  • melnas – norāda dalību uzņēmumā un procentuālo ieguldījumu
  • zilas – norāda amatpersonas
  • sarkanas - norāda patieso labuma guvēju
  • gaiši pelēkas – vēsturiskie dati

Katram objektam ir vairāki atribūti, kas piezīmēti kā mazi kvadrātiņi pie taisnstūra apakšējās malas.

Objekta atribūtu nozīme