Saistību grafs 

Saistību grafs ir rīks ar kura palīdzību Jūs varat ātrāk un uzskatāmāk atklāt pastāvošās saistības starp vairākām juridiskām vai fiziskām personām Latvijā.

Kā Saistību grafs darbojas?

Jūs norādat Saistību grafs Jūs interesējošo personu (reģistrācijas numuru - juridiskai personai, personas kodu - fiziskai personai). Saistību grafs pēc norādītās personas apseko visu Latvijas Uzņēmumu reģistra datu bāzi un fiksē šīs personas saistības ar citām (juridiskām vai fiziskām) personām. Pēc tam Saistību Grafs grafiskā un viegli uztveramā veidā parāda visu informāciju par personas saistībām.

Kādas saistības Saistību grafs parāda?

Saistību grafs izpratnē personu saistības var izpausties divos veidos:

  • Uzņēmuma dalībnieks. Personai (juridiskai vai fiziskai) pieder kaut kāds skaits citas (juridiskas) personas statūtkapitāla daļas.
  • Amatpersona. Persona (fiziska) ir juridiskas personas amatpersona.

Pirmā saistību veida gadījumā tiek parādīts piederošo daļu skaits, kas ļauj novērtēt personas ietekmi uz otru personu.

Kā saņemt informāciju par interesējošo personu?

Lai uzzinātu par kādas konkrētas personas saistībām ar citām personām, Jums jāuzrāda:

  • UR reģistrācijas numurs, ja persona ir juridiska persona (uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, sabiedriska organizācija utt.)
  • Personas kods, ja persona ir fiziska persona.

Saistību grafs pēc šī numura (vai personas koda) sāks pārbaudīt personas saistības ar citām personām.

Piemēram, Saistību grafa izveidotajā attēlā redzams, ka vienai personai – Bērziņam Jānim uz doto brīdi pieder divu citu personu kapitāla daļas - uzņēmuma Uzņēmums A, SIA un Uzņēmums K, SIA. Bērziņam Jānim pieder 51% uzņēmuma Uzņēmums A, SIA kapitāldaļu, kā arī uzņēmumā Uzņēmums K, SIA 13% kapitāldaļu. Bērziņš ir uzņēmumā Uzņēmums K, SIA arī amatpersona. Bērziņš kā amatpersona ir vēl 2 citos uzņēmumos - Uzņēmums B, SIA un Uzņēmums C, SIA. Uzņēmumos Uzņēmums D, SIA, Uzņēmums E, SIA, Uzņēmums F, SIA un Uzņēmums G, SIA uzrādīti vēsturiskie dati, t.i., kādreiz Bērziņš Jānis ir bijis šajos uzņēmumos kā amatpersona un uzņēmumā Uzņēmums F, SIA piederējuši 51% kapitāldaļu.
Uzņēmumam Uzņēmums K, SIA pieder 100% uzņēmuma Uzņēmums L, SIA kapitāldaļu. Uzņēmumam Uzņēmums I, SIA pieder 49% uzņēmuma Uzņēmums A, SIA kapitāldaļu un 100% uzņēmuma Uzņēmums J, SIA kapitāldaļu. Uzņēmumam Uzņēmums G, SIA pieder 100% uzņēmuma Uzņēmums B, SIA kapitāldaļu, 100% uzņēmuma Uzņēmums H, SIA kapitāldaļu un 100% uzņēmuma Uzņēmums I, SIA kapitāldaļu. Uzņēmumam Uzņēmums J, SIA vēsturiski ir piederējis 100% uzņēmuma Uzņēmums M, SIA kapitāldaļu.

OBJEKTI

Katra persona (gan juridiska, gan fiziska) Saistību grafā tiek attēlota kā viens objekts ar vairākiem atribūtiem. Objekts ir grafā attēlots kā taisnstūris, kurā ierakstīts personas nosaukums un reģistrācijas numurs. Objekti ir saistīti ar bultām, kurām ir konkrēta nozīme

  • melnas – norāda dalību uzņēmumā un procentuālo ieguldījumu
  • zilas – norāda amatpersonas
  • gaiši pelēkas – vēsturiskie dati

Katram objektam ir vairāki atribūti, kas piezīmēti kā mazi kvadrātiņi pie taisnstūra apakšējās malas.

Objekta atribūtu nozīme

   Aktīvs / Apturēta saimnieciskā darbība / Likvidēts

  NAV / IR aktuāls maksātnespējas process

  IR / NAV iesniegts gada pārskats par pēdējo periodu

  NAV / IR reģistrēts komercķīlas akts

  NAV / IR reģistrēti aktuāli nodrošinājumi

 Dalībnieka procentuālais ieguldījums uzņēmumā

 Uzņēmuma amatpersona

 Vēsturiskie dati - amati un dalības