Rēķini

Lursoft sagatavo abonenta maksas rēķinu ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša 1. datumam un pēc tā sagatavošanas Jūsu darbiniekam, kurš izmanto Lursoft datu bāzes Internetā, ievadot lietotāja rekvizītus, tiek nodrošināta iespēja elektroniski sagatavoto rēķinu izdrukāt no Lursoft sistēmas Internetā.

Kā Jūs varat izdrukāt rēķinu?*

Izdrukāt Lursoft sagatavotos rēķinus ir ļoti vienkārši. Jums tikai jāieiet Lursoft mājas lapā: www.lursoft.lv

Lapas labajā augšējā stūrī spiediet uz PIESLĒGTIES, ievadiet Jums piešķirtos lietotāja rekvizītus un reģistrējaties. Tad sadaļā Serviss, spiežot uz Mani dati sistēmā un, izvēloties funkciju Mani konti un rēķini, Jums tiks parādīts izrakstīto rēķinu saraksts.

Uzspiežot uz rēķina numura, Jums tiks parādīts neapmaksātā rēķina saturs, kuru Jūs varat izdrukāt.

Ar neapmaksāto rēķinu sarakstu un pēdējos trijos mēnešos izrakstītajiem rēķiniem, Jūs varat iepazīties arī lietotāju norēķinu konta sadaļā

* - pakalpojums pieejams Pasūtītāja pilnvarotajai personai (vai papildus Pasūtītāja norādītai personai, piemēram, grāmatvedim) tikai pēc lietotāja rekvizītu ievadīšanas.

Kā Lursoft Jūs informē par sagatavotajiem rēķiniem?

Lai informētu klientus par elektroniski sagatavotajiem rēķiniem, Lursoft ik mēnesi līdz 1. datumam nosūta uz e-pastu mūsu savstarpēji noslēgtajā līgumā norādītajai Pasūtītāja pilnvarotajai personai paziņojumu, kurā tiek norādīti sagatavotie rēķini.

Ja vēlaties, lai piekļuve elektroniski sagatavotajiem rēķiniem būtu ne tikai Pasūtītāja pilnvarotajai personai, bet arī Jūsu grāmatvedei, Jums jāatsūta mums iesniegums. Pēc iesnieguma saņemšanas Lursoft Klientu apkalpošanas daļa Jūsu grāmatvedei piešķirs lietotāja rekvizītus dažu darba dienu laikā. Lietotāja rekvizīti tiks nosūtīti uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi un turpmāk paziņojumu par Lursoft sagatavotajiem rēķiniem saņems arī Jūsu grāmatvede.

Kā Jūs varat papildināt savu lietotāja kontu?

Ja iepriekš izrakstītie rēķini ir apmaksāti vai apmaksas beigu termiņš vēl nav pienācis, Jūs varat kontu papildināt, izmantojot funkciju Papildināt kontu*, kā arī zvanot uz Lursoft klientu apkalpošanas centru.

* - pakalpojums pieejams Pasūtītāja pilnvarotajai personai tikai pēc lietotāja rekvizītu ievadīšanas.

Vienošanās par elektroniski sagatavoto rēķinu saņemšanu

Ja mūsu savstarpēji noslēgtais līgums neparedz elektroniski sagatavotu rēķinu piegādi, Lursoft Jums piedāvā noslēgt savstarpēju vienošanos, kas paredz, ka:

Lursoft sagatavo Jums rēķinu elektroniskā veidā, uz rēķina norādot sekojošu piezīmi: Šis rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Kā papildus identifikācijai elektroniski sagatavotajos rēķinos tiks norādīts arī svītru kods, kas ietvers sekojošu informāciju - rēķina izrakstīšanas datums, rēķina numurs, rēķinā norādītā summa.

Parakstot augstāk minēto vienošanos, Jūs iegūsiet sekojošas priekšrocības:

  • varēsiet saņemt Lursoft sagatavotos rēķinus (gan abonēšanas rēķinus, gan papildus maksas rēķinus) ērti un operatīvi;
  • savlaicīgi veicot rēķinu apmaksu, Jums neradīsies pārtraukums darbā ar Lursoft datu bāzēm Internetā.

Ja piekrītat piedāvātajai vienošanās redakcijai, lūdzam to aizpildīt, izdrukāt 2 eksemplāros, parakstīt un nosūtīt Lursoft uz adresi: Matīsa iela 8, Rīga, LV-1001.