Pilnvaru reģistrs

Pilnvaru reģistrs ir Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārziņā esoša valsts informācijas sistēma, kas sniedz informāciju par zvērinātu notāru apliecinātajām pilnvarām un to atsaukumiem. SIA "Lursoft IT", būdams apstrādātājs, nodrošina autorizētiem lietotājiem piekļuvi pilnvaru reģistrā pieejamiem datiem par izdotajām pilnvarām un to atsaukumiem laika posmā no 01.07.2018.

Lai meklētu datus par konkrētu pilnvaru, obligāti jānorāda pilnvaras datumu, pilnvaras numuru un notāra (pilnvaras izdevēja) vārdu un uzvārdu.

Pilnvaru reģistrā atrasto pilnvaru ierakstiem tiek nodrošināta iespēja lejuplādēt pilnvaras datni un, ja pilnvarai reģistrēts atsaukums, tad papildus pieejami dati par atsaukumu (pilnvaras atsaukuma datums un saite uz publikāciju izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vestnesis.lv).

Pilnvaru reģistrs