Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks

 

SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju centrs”, finansēšanas līgums L-KC-11-0003, sadarbībā ar SIA „Lursoft IT” un SIA „NIHOL.EU” īstenotā pētījuma 1.16 „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” rezultāti.

1. Nodevumi:

1.1. Nestrukturēto datu avotu normalizācijas un strukturēšanas algoritmu izpēte

1.2. Specifikācija

1.3. Informācijas avotu un datu apstrādes metožu identificēšana

1.4. Administratora rokasgrāmata

1.5. Testēšanas rezultātu apraksts

2. Ārpakalpojumu nodevumi:

2.1. Prototipa drošības tests

2.2. Prototipa loģikas akcepttestēšanas atskaite

2.3. Prototipa atspoguļojuma – ērti lietojamas saskarnes un intuitīvas lietojamības testēšanas atskaite