Par Lursoft

Lursoft ir IT uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, kuru laikā tas kļuvis par neatņemamu palīgu gan juridiskām, gan fiziskām personām, nodrošinot piekļuvi ne tikai plašai valstiskas nozīmes juridiskās informācijas datu bāzei, bet arī sniedzot virkni dažādu pakalpojumu, kas ļauj uzņēmējiem veiksmīgāk attīstīt savu darbību, tostarp, analītiskos pakalpojumus, monitoringus, B2B risinājumus u.c.

Lursoft izstrādātās sistēmas paver jaunas iespējas darba procesa organizēšanā, jo nodrošinām, ka svarīgākās darbam nepieciešamās publiskās datu bāzes pieejamas vienuviet.

Pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.15 pantu, SIA "Lursoft IT" (Lursoft) ir LR Uzņēmumu reģistra (UR) informācijas atkalizmantotājs. Lursoft ar LR Uzņēmumu reģistru ir noslēgts informācijas izsniegšanas līgums, kas paredz, ka Lursoft ir tiesīgs piedāvāt UR informāciju trešajām personām.

Uzzināt vairāk par Lursoft

Viens no mūsu uzņēmuma darbības virzieniem ir arī programmatūras izstrāde.

Mēs izstrādājam, uzturam un apkalpojam dažādas informācijas sistēmas, tostarp, valsts nozīmes, nodrošinot liela apjoma datu reģistrēšanu, apstrādi, glabāšanu, pārraidīšanu un pieejamību, kā arī automatizētu dažādu statistiku sagatavošanu un datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām. Mēs realizējam visas informācijas sistēmas izstrādes fāzes: infrastruktūras analīzi, prasību analīzi u specificēšanu, programmatūras projektēšanu, programmatūras izstrādi un testēšanu, programmatūras uzstādīšanu un konfigurēšanu, dokumentācijas sagatavošanu, apmācību un ieviešanu, garantijas apkopi un lietotāju atbalstu.

Mūsu izstrādāto informācijas sistēmu skaitā ir:

 • Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma, pasūtītājs – LR Uzņēmumu reģistrs,
 • Tiesu informatīvā sistēma, pasūtītājs – Tiesu administrācija,
 • Liepājas pilsētas domes Dokumentu vadības sistēma, pasūtītājs – Liepājas pilsētas dome,
 • Datu valsts inspekcijas Dokumentu vadības sistēma, pasūtītājs – Datu valsts inspekcija,
 • Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs, pasūtītājs – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija,
 • Informācijas sistēma datu savietojamības un apmaiņas nodrošināšanai ar Eiropas Savienības vienoto reģistru ERRU (European Register for Road Transport Undertakings), pasūtītājs – VSIA „Autotransporta direkcija”,
 • Latvijas pārtikas ražotāju katalogs Foodlatvia.lv, pasūtītājs – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra,
 • u.c. informācijas sistēmas.

Lursoft portāli


Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv Klientu pārvaldības sistēma Biznesa kontaktu katalogs

Misija

Veicināt uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un sabiedrības informēšanu par uzņēmējdarbības norisēm.

Vērtības

    • Atbildība. Mēs esam atbildīgi sadarbības partneri, kuri tur savus solījumus.
    • Cieņa. Mēs cienām savus klientus, tādēļ ikvienam piedāvājam atbilstošākos un labākos biznesa risinājumus.
    • Sadarbība. Mēs esam vērsti uz pozitīvu sadarbību, tādēļ ikvienam klientam nodrošinām augstāko apkalpošanas servisu.

Kvalitātes politika. Kvalitātes vadības principi

SIA “Lursoft IT”, SIA “Lursoft” darbojas pēc šādiem kvalitātes vadības principiem:

 1. Darbība klientu interesēs
  Uzņēmums strādā, lai kvalitatīvi nodrošinātu klientu vajadzības.
 2. Vienota mērķa vadība
  Uzņēmuma vadība veicina koordinētu sadarbību izvirzīto mērķu sasniegšanai. Rada vidi, kurā darbinieki iesaistās uzņēmuma mērķu sasniegšanā.
 3. Darbinieku līdzdalība, iesaiste
  Uzņēmuma darbību un attīstību veicinošais nosacījums ir kvalificētu un atbildīgu darbinieku iesaiste. Uzņēmums nodrošina darbinieku apmācības pēc nepieciešamības.
 4. Procesu analīze un vadība
  Lai nodrošinātu efektīvu resursu izmantošanu, uzņēmums regulāri veic procesu analīzi un vadību. Uzņēmumā un tirgū notiekošie procesi tiek aplūkoti kā vienots kopums, lai spētu tos kvalitatīvi analizēt, pieņemt izsvērtus lēmumus un sasniegt uzņēmuma mērķus.
 5. Veiksmīga sadarbība
  Uzņēmums veido efektīvu informācijas apmaiņu un sadarbību ar iesaistītajām pusēm (darbinieki, uzņēmuma dalībnieki, klienti, sadarbības partneri un piegādātāji), lai pēc iespējas nodrošinātu iesaistīto pušu vajadzības un intereses.

  Visi augstāk minētie kvalitātes vadības principi ir ieviesti, lai nodrošinātu uzņēmuma stabilu darbību un ilgtspējīgu attīstību.

 

Lursoft IT valde

Daiga Kiopa

Lursoft valdes locekle

 

Ģirts Ķēbers

Lursoft valdes loceklis

 

Dalība organizācijās

 

 

 

Sadarbības partneri

 tet

   
 
   
 

 

Lursoft un Lursoft IT logotipi

 

Lursoft logo
Lursoft logo (.jpg) 
Lursoft logo (.eps)
Lursoft IT logo
Lursoft IT logo (.jpg) 
Lurosft IT logo (.eps)

 

Logotipu lietošanas vadlīnijas (.pdf)

 

Labdarība

Lursoft ir korporatīvi sociāli atbildīgs uzņēmums, kurš līdzdarbojas uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, atbalstot projektus, kuri veicina uzņēmējdarbības izaugsmi, talantīgu jauniešu izglītošanos, kā arī sniedz atbalstu sociālo mazāk aizsargātām sabiedrības grupām.

 

Projekti

 

28.09.2021. SIA “Lursoft IT” un SIA "POTAPOVIČA un ANDERSONE" pētījums Nr. 1.19 “Normatīvo aktu un dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinoša analīze uzņēmējdarbības rezultātu prognozēšanai" uzsākts 2021. gada februārī. 2021. gada trešajā ceturksnī turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde modeļa pārbaudei” īstenošana. Vairāk skatīt: Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes 2021. gada trešajā ceturksnī. Par pētījumiem, kuru īstenošana pabeigta, skatīt šeit.

 

18.06.2021. SIA “Lursoft IT” un SIA "POTAPOVIČA un ANDERSONE" pētījums Nr. 1.19 “Normatīvo aktu un dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinoša analīze uzņēmējdarbības rezultātu prognozēšanai" uzsākts 2021. gada februārī. 2021. gada otrajā ceturksnī noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitāte, kas paredzēja izvērtēt uzņēmējdarbības vides modelēšanas metodes un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Prototipa izstrāde modeļa pārbaudei”. Vairāk skatīt: Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes 2021. gada otrajā ceturksnī.  Par pētījumiem, kuru īstenošana pabeigta, skatīt šeit.

   

25.03.2021. SIA “Lursoft IT” un SIA "POTAPOVIČA un ANDERSONE" pētījums Nr. 1.19 “Normatīvo aktu un dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinoša analīze uzņēmējdarbības rezultātu prognozēšanai" uzsākts 2021. gada februārī.  2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte, kas paredz izvērtēt uzņēmējdabības vides modelēšanas metodes, mākslīgajā intelektā sakņotas normatīvo aktu analīzes metodes un sasaistīt ar tām iegūstamos uzņēmējdarbības vides raksturojumus ar divu vai vairāku valstu uzņēmumu finanšu (analītikas) rezultātiem. Vairāk skatīt: Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes 2021. gada pirmajā ceturksnī.  

     

 28.12.2020. SIA “Lursoft IT” un Rīgas Tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” tika īstenots no 2019. gada maija līdz 2020. gada novembrim. Pētījuma ietvaros sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti tika izveidots prototips  uzraugošo iestāžu pienākumu izpildes nodrošināšanai un privātā sektora klientu portfeļa pārvaldībai. Vairāk skatīt: Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes 2020. gada nogalē. 

 

21.09.2020. SIA “Lursoft IT” un Rīgas tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada trešajā ceturksnī pabeigta prototipa izstrāde un uzsākta pētījumu noslēdzošā eksperimentālās izstrādes aktivitāte "Modeļa testēšana, izmantojot prototipu". Vairāk skatīt: Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes 2020. gada trešajā ceturksnī. 

 

25.06.2020. SIA “Lursoft IT” un Rīgas tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts 2019. gada maijā. Rūpnieciskais pētījums pabeigts 2020. gada martā, otrajā ceturksnī turpinās janvārī uzsāktā prototipa izstrāde. Vairāk skatīt: Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes 2020. gada otrajā ceturksnī. 

 

27.03.2020. SIA “Lursoft IT” un Rīgas tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma 1.aktivitāti, kas pabeigta 2019. gada oktobrī. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās uzsāktā modeļa izstrāde. Vairāk skatīt: Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes 2020. gada pirmajā ceturksnī. 

 

30.12.2019. SIA “Lursoft IT” un Rīgas tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma 1.aktivitāti, kas pabeigta 2019. gada oktobrī, lai no 2019. gada novembra uzsāktu modeļa izstrādi. Vairāk skatīt: Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2019. gada nogalē

10.10.2019. SIA "Lursoft IT" un Rīgas tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 "Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī  privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai" uzsākts 2019. gada maijā ar rūpnieciskā pētījuma aktivitāti - uzņēmējdarbības vides modelēšanas metožu, finanšu konceptu, datu analītikas metožu un matemātisko algoritmu izvērtējums.  Vairāk skatīt: Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes 2019. gada oktobrī

Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" 2019. gadā uzsāktie pētījumi.

SIA "Lursoft IT" piedalās IT kompetences centra jaunajā projektā "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs", ko līdzfinansē Eiropas Regionālās attīstības fonds (ERAF). 2016. gada 27. septembrī SIA "IT kompetences centrs" ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs" (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) īstenošanu. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.     

06.01.2017. SIA "Lursoft IT" sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īsteno pētījumu Nr. 1.14 "Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai". Vairāk skatīt: Projekta "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs" 2016. gadā uzsāktie pētījumi

04.04.2017. SIA "Lursoft IT" sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īsteno pētījumu Nr. 1.14 "Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai". IT kompetences centra projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" ietvaros ir pabeigti trīs pētījumi un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai iesniegti pirmie divi pārskati. Vairāk skatīt: Projektā "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" pabeigti pirmie trīs pētījumi.

28.06.2017. SIA "Lursoft IT" sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īsteno pētījumu Nr. 1.14 "Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai". IT kompetences centra projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" pirmajā gadā ir pabeigti trīs pētījumi un apgūti vairāk kā 1,5 miljoni EUR. Vairāk skatīt: Aizvadīts projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" pirmais gads.

18.10.2017. SIA "Lursoft IT" sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īsteno pētījumu Nr. 1.14 "Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai". IT kompetences centra projekts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” piedalīsies Ekonomikas ministrijas organizētajā konferencē INTER – COMP – INNO. Vairāk skatīt: Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes.

17.01.2018. SIA "Lursoft IT" sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īstenoja pētījumu Nr. 1.14 "Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai". IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ievaros 2017. gadā ir pabeigti 8 pētījumi un apgūti vairāk kā 50% no plānotā ERAF atbalsta. Vairāk skatīt: Projekta "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs" aktualitātes.

28.03.2018. SIA "Lursoft IT" sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īstenoja pētījumu Nr. 1.14 "Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai". IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ievaros apgūti 60% no plānotā ERAF atbalsta un 2018. gada pirmajā ceturksnī pabeigti 4 pētījumi.Vairāk skatīt: Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes.

16.07.2018. SIA "Lursoft IT" sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īstenoja pētījumu Nr. 1.14 "Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai". IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ievaros apgūti vairāk kā 70% no plānotā ERAF atbalsta un 2018. gada otrajā ceturksnī pabeigti 3 pētījumi. Vairāk skatīt: Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes.

15.10.2018. SIA "Lursoft IT" sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īstenoja pētījumu Nr. 1.14 "Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai". Līdz IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” beigām atlicis viens ceturksnis. Vairāk skatīt: Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes.

19.12.2018. SIA "Lursoft IT" sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti īstenoja pētījumu Nr. 1.14 "Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai". 2018. gada 31. decembrī beigsies IT kompetences centra projekts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, projekta id. nr. 1.2.1.1/16/A/007. Vairāk skatīt: Projekts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” tuvojas beigām.

  

 

 • SIA “Lursoft IT” piedalās projektā "Produktivitātes evolūcija". Projektu īsteno biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera". Projekta līguma Nr.L-APA-10-0016

  

       • SIA "Lursoft IT" piedalās projektā “Jauni lietotāju uzvedības interpretācijas algoritmi radikālai zināšanu pārneses uzlabošanai eEkosistēmā” (JAUZI), līguma Nr. 2013/0071/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/023.
        2014.gada 30.jūnijā veiksmīgi tika noslēgts projekta II. pārskata periods, kura laikā tika veikti pētījumi eksperimentālās izstrādes radīšanai. 2014.gada 30.septembrī ir noslēdzies III. pārskata periods, kurā uzsākts darbs pie eksperimentālās izstrādes, un uzsākts IV. pārskata periods, kurā veiksmīgi tika turpināts darbs pie aktivitāšu īstenošanas un eksperimentālās izstrādes.
       • 2014. gada 31.decembrī veiksmīgi tika noslēgts projekta IV. pārskata periods, kura laikā tika veikti programmēšanas darbi eksperimentālās izstrādes radīšanai un pabeigts darbs pie eksperimentālās izstrādnes prototipa prasību specifikācijas. Šobrīd ir uzsākts V. pārskata periods un tiek turpināts darbs pie aktivitāšu īstenošanas, tajā skaitā eksperimentālās izstrādes.
       • 2015. gada 31.augustā veiksmīgi tika noslēgts projekta VI. pārskata periods un viss projekts kopumā. Projekta pēdējā pārskata periodā tika testēta un LivingLab apstākļos izmēģināta jaunā mūžizglītības atbalsta sistēma JAUZI. Sīkāka informācija RTU mājas lapā