Nozaru finanšu koeficienti

Pakalpojums ataino nozari raksturojošus finanšu koeficientus un statistikas rādītājus, kuri aprēķināti par primāro datu avotu, izmantojot uzņēmumu finanšu datus. Pakalpojums ietver nozares vidējos rādītājus, augšējās un apakšējās kvartiles, kā arī nozares dinamiku par pēdējiem trīs gadiem.


Ierakstiet nozares nosaukuma fragmentu vai NACE kodu: