Nekustamo īpašumu darījumu katalogs

Pieteikums datu atlasei

Katalogā ir iekļauti Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati un Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati. Ieraksti Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēti sākot ar 2012. gadu. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pirkumu darījumus pēc adreses vai kadastra numura. Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, adrese, darījuma datums, saite uz darījuma detalizētāku datu kartīti. Darījuma kartītē, atbilstoši darījuma veidam (darījumi ar telpu grupām, darījumi ar zemi, darījumi ar zemi un būvēm), iekļauts: darījuma summa, pārdotā nekustamā īpašuma apjoms, zemes vienību kadastra apzīmējumi (saraksts) (viena darījuma ietvaros), nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupas kods (NĪLM), būves kadastra apzīmējums, būves lietošanas veids un kods, būves virszemes stāvu skaits, būves kopplatība, būves ekspluatācijas uzsākšanas gads, būves fiziskais nolietojums (%) u.c. dati. Tāpat darījuma kartītē ir pieejami dati par nekustamā īpašuma aktuālo vērtību - Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālā vērtība, Mežaudzes vērtība. Dati tiek aktualizēti vienu reizi mēnesī. Datu avots ir Valsts zemes dienests.

 • Platība m2
  Darījuma summa (EUR)
  Aktuālā kadastrālā vērtība (EUR)
 • 1. - 50. no 1057 ierakstiem(-a)
  Nr.VeidsObjektsĪpašuma kadastra numursAdreses pierakstsDarījuma datumsPapildu dati
    
  1Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009257656Kaivas iela 50 k-1 - 208D, Rīga, LV-102120.03.2024
  2Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243328Kaivas iela 33 k-1 - 38, Rīga, LV-102119.03.2024
  3Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009243347Kaivas iela 33 k-1 - 1A, Rīga, LV-102119.03.2024
  4Zeme un būvesZeme ar ēkām01000922444Kaivas iela 45B, Rīga, LV-102127.02.2024
  5Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009245291Kaivas iela 50 k-4 - 101A, Rīga, LV-102116.02.2024
  6Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009245308Kaivas iela 50 k-4 - 118A, Rīga, LV-102116.02.2024
  7Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009257655Kaivas iela 50 k-1 - 207D, Rīga, LV-102115.02.2024
  8Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009257654Kaivas iela 50 k-1 - 206D, Rīga, LV-102115.02.2024
  9Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009257655Kaivas iela 50 k-1 - 207D, Rīga, LV-102115.02.2024
  10Zeme un būvesZeme ar ēkām01000920569Kaivas iela 11, Rīga, LV-102109.02.2024
  11Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009256676Kaivas iela 50 k-2 - 84C, Rīga, LV-102105.02.2024
  12Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009247272Kaivas iela 29 k-1 - 1A, Rīga, LV-102123.01.2024
  13Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009256725Kaivas iela 50 k-2 - 133C, Rīga, LV-102122.01.2024
  14Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246009Kaivas iela 31 k-3 - 75, Rīga, LV-102116.01.2024
  15Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102116.01.2024
  16Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009257524Kaivas iela 50 k-1 - 76D, Rīga, LV-102104.01.2024
  17Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009247272Kaivas iela 29 k-1 - 1A, Rīga, LV-102122.12.2023
  18Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246009Kaivas iela 31 k-3 - 75, Rīga, LV-102121.12.2023
  19Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102121.12.2023
  20Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009256382Kaivas iela 50 k-3 - 128B, Rīga, LV-102118.12.2023
  21Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009245307Kaivas iela 50 k-4 - 117A, Rīga, LV-102112.12.2023
  22Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009257488Kaivas iela 50 k-1 - 40D, Rīga, LV-102105.12.2023
  23Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009247255Kaivas iela 29 k-1 - 44, Rīga, LV-102101.12.2023
  24ZemeZeme01000922525Kaivas iela 43G, Rīga, LV-102114.11.2023
  25ZemeZeme01000920660Kaivas iela 43H, Rīga, LV-102114.11.2023
  26Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009256723Kaivas iela 50 k-2 - 131C, Rīga, LV-102124.10.2023
  27Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009256640Kaivas iela 50 k-2 - 48C, Rīga, LV-102124.10.2023
  28Zeme un būvesZeme ar ēkām01000922202Kaivas iela 43A, Rīga, LV-102118.10.2023
  29Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009247272Kaivas iela 29 k-1 - 1A, Rīga, LV-102117.10.2023
  30Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243365Kaivas iela 33 k-2 - 74, Rīga, LV-102116.10.2023
  31Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009257551Kaivas iela 50 k-1 - 103D, Rīga, LV-102104.10.2023
  32Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009245247Kaivas iela 50 k-4 - 57A, Rīga, LV-102102.10.2023
  33Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009245306Kaivas iela 50 k-4 - 116A, Rīga, LV-102102.10.2023
  34Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009257655Kaivas iela 50 k-1 - 207D, Rīga, LV-102102.10.2023
  35Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009256723Kaivas iela 50 k-2 - 131C, Rīga, LV-102121.09.2023
  36Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102121.09.2023
  37Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246259Kaivas iela 31 k-5 - 123, Rīga, LV-102121.09.2023
  38Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246229Kaivas iela 31 k-4 - 94, Rīga, LV-102113.09.2023
  39Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246246Kaivas iela 31 k-4 - 91A, Rīga, LV-102113.09.2023
  40Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009245939Kaivas iela 31 k-1 - 7, Rīga, LV-102111.09.2023
  41Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009245963Kaivas iela 31 k-1 - 1A, Rīga, LV-102111.09.2023
  42Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009256725Kaivas iela 50 k-2 - 133C, Rīga, LV-102105.09.2023
  43Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009256608Kaivas iela 50 k-2 - 16C, Rīga, LV-102105.09.2023
  44Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009257585Kaivas iela 50 k-1 - 137D, Rīga, LV-102104.09.2023
  45Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102104.09.2023
  46Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243360Kaivas iela 33 k-2 - 69, Rīga, LV-102104.09.2023
  47Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243351Kaivas iela 33 k-2 - 60, Rīga, LV-102104.09.2023
  48Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009243368Kaivas iela 33 k-2 - 57A, Rīga, LV-102104.09.2023
  49Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009243347Kaivas iela 33 k-1 - 1A, Rīga, LV-102104.09.2023
  50Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009257594Kaivas iela 50 k-1 - 146D, Rīga, LV-102123.08.2023
  Darījumu dati atjaunoti: 11.04.2024.

  Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution