Nekustamo īpašumu darījumu katalogs

Pieteikums datu atlasei

Katalogā ir iekļauti Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati un Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati. Ieraksti Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēti sākot ar 2012. gadu. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pirkumu darījumus pēc adreses vai kadastra numura. Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, adrese, darījuma datums, saite uz darījuma detalizētāku datu kartīti. Darījuma kartītē, atbilstoši darījuma veidam (darījumi ar telpu grupām, darījumi ar zemi, darījumi ar zemi un būvēm), iekļauts: darījuma summa, pārdotā nekustamā īpašuma apjoms, zemes vienību kadastra apzīmējumi (saraksts) (viena darījuma ietvaros), nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupas kods (NĪLM), būves kadastra apzīmējums, būves lietošanas veids un kods, būves virszemes stāvu skaits, būves kopplatība, būves ekspluatācijas uzsākšanas gads, būves fiziskais nolietojums (%) u.c. dati. Tāpat darījuma kartītē ir pieejami dati par nekustamā īpašuma aktuālo vērtību - Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālā vērtība, Mežaudzes vērtība. Dati tiek aktualizēti vienu reizi mēnesī. Datu avots ir Valsts zemes dienests.

Rīga » Kaivas iela » 33 k-2 » Dzīvokļi

 • Platība m2
  Darījuma summa (EUR)
  Aktuālā kadastrālā vērtība (EUR)
 • 1. - 24. no 24 ierakstiem(-a)
  Nr.VeidsObjektsĪpašuma kadastra numursAdreses pierakstsDarījuma datumsPapildu dati
    
  1Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243365Kaivas iela 33 k-2 - 74, Rīga, LV-102116.10.2023
  2Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243360Kaivas iela 33 k-2 - 69, Rīga, LV-102104.09.2023
  3Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243351Kaivas iela 33 k-2 - 60, Rīga, LV-102104.09.2023
  4Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009243368Kaivas iela 33 k-2 - 57A, Rīga, LV-102104.09.2023
  5Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243365Kaivas iela 33 k-2 - 74, Rīga, LV-102126.10.2022
  6Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243357Kaivas iela 33 k-2 - 66, Rīga, LV-102111.09.2020
  7Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009243368Kaivas iela 33 k-2 - 57A, Rīga, LV-102111.09.2020
  8Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243348Kaivas iela 33 k-2 - 57, Rīga, LV-102102.11.2019
  9Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009243368Kaivas iela 33 k-2 - 57A, Rīga, LV-102102.11.2019
  10Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243367Kaivas iela 33 k-2 - 76, Rīga, LV-102124.02.2019
  11Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243366Kaivas iela 33 k-2 - 75, Rīga, LV-102112.12.2018
  12Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009243368Kaivas iela 33 k-2 - 57A, Rīga, LV-102112.12.2018
  13Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243352Kaivas iela 33 k-2 - 61, Rīga, LV-102102.05.2018
  14Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009243368Kaivas iela 33 k-2 - 57A, Rīga, LV-102102.05.2018
  15Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243365Kaivas iela 33 k-2 - 74, Rīga, LV-102128.08.2017
  16Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243357Kaivas iela 33 k-2 - 66, Rīga, LV-102118.03.2016
  17Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009243368Kaivas iela 33 k-2 - 57A, Rīga, LV-102118.03.2016
  18Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243352Kaivas iela 33 k-2 - 61, Rīga, LV-102121.11.2015
  19Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009243368Kaivas iela 33 k-2 - 57A, Rīga, LV-102121.11.2015
  20Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243363Kaivas iela 33 k-2 - 72, Rīga, LV-102125.06.2013
  21Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009243368Kaivas iela 33 k-2 - 57A, Rīga, LV-102125.06.2013
  22Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243349Kaivas iela 33 k-2 - 58, Rīga, LV-102103.09.2012
  23Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009243355Kaivas iela 33 k-2 - 64, Rīga, LV-102127.04.2012
  24Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009243368Kaivas iela 33 k-2 - 57A, Rīga, LV-102127.04.2012
  Darījumu dati atjaunoti: 11.04.2024.

  Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution