Nekustamo īpašumu darījumu katalogs

Pieteikums datu atlasei

Katalogā ir iekļauti Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati un Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati. Ieraksti Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēti sākot ar 2012. gadu. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pirkumu darījumus pēc adreses vai kadastra numura. Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, adrese, darījuma datums, saite uz darījuma detalizētāku datu kartīti. Darījuma kartītē, atbilstoši darījuma veidam (darījumi ar telpu grupām, darījumi ar zemi, darījumi ar zemi un būvēm), iekļauts: darījuma summa, pārdotā nekustamā īpašuma apjoms, zemes vienību kadastra apzīmējumi (saraksts) (viena darījuma ietvaros), nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupas kods (NĪLM), būves kadastra apzīmējums, būves lietošanas veids un kods, būves virszemes stāvu skaits, būves kopplatība, būves ekspluatācijas uzsākšanas gads, būves fiziskais nolietojums (%) u.c. dati. Tāpat darījuma kartītē ir pieejami dati par nekustamā īpašuma aktuālo vērtību - Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālā vērtība, Mežaudzes vērtība. Dati tiek aktualizēti vienu reizi mēnesī. Datu avots ir Valsts zemes dienests.

Rīga » Kaivas iela » 31 k-5 » Dzīvokļi

 • Platība m2
  Darījuma summa (EUR)
  Aktuālā kadastrālā vērtība (EUR)
 • 1. - 21. no 21 ierakstiem(-a)
  Nr.VeidsObjektsĪpašuma kadastra numursAdreses pierakstsDarījuma datumsPapildu dati
    
  1Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102121.09.2023
  2Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246259Kaivas iela 31 k-5 - 123, Rīga, LV-102121.09.2023
  3Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102104.09.2023
  4Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246248Kaivas iela 31 k-5 - 112, Rīga, LV-102102.04.2019
  5Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102102.04.2019
  6Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246257Kaivas iela 31 k-5 - 121, Rīga, LV-102114.12.2018
  7Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102114.12.2018
  8Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102112.09.2018
  9Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102103.11.2016
  10Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246256Kaivas iela 31 k-5 - 120, Rīga, LV-102103.11.2016
  11Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246254Kaivas iela 31 k-5 - 118, Rīga, LV-102106.10.2016
  12Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102106.10.2016
  13Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246251Kaivas iela 31 k-5 - 115, Rīga, LV-102114.06.2016
  14Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102114.06.2016
  15Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246257Kaivas iela 31 k-5 - 121, Rīga, LV-102102.11.2015
  16Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102104.04.2014
  17Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246257Kaivas iela 31 k-5 - 121, Rīga, LV-102112.07.2012
  18Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102112.07.2012
  19Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246256Kaivas iela 31 k-5 - 120, Rīga, LV-102117.01.2012
  20Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102117.01.2012
  21Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246262Kaivas iela 31 k-5 - 111A, Rīga, LV-102106.12.2011
  Darījumu dati atjaunoti: 11.04.2024.

  Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution