Nekustamo īpašumu darījumu katalogs

Pieteikums datu atlasei

Katalogā ir iekļauti Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati un Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati. Ieraksti Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēti sākot ar 2012. gadu. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pirkumu darījumus pēc adreses vai kadastra numura. Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, adrese, darījuma datums, saite uz darījuma detalizētāku datu kartīti. Darījuma kartītē, atbilstoši darījuma veidam (darījumi ar telpu grupām, darījumi ar zemi, darījumi ar zemi un būvēm), iekļauts: darījuma summa, pārdotā nekustamā īpašuma apjoms, zemes vienību kadastra apzīmējumi (saraksts) (viena darījuma ietvaros), nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupas kods (NĪLM), būves kadastra apzīmējums, būves lietošanas veids un kods, būves virszemes stāvu skaits, būves kopplatība, būves ekspluatācijas uzsākšanas gads, būves fiziskais nolietojums (%) u.c. dati. Tāpat darījuma kartītē ir pieejami dati par nekustamā īpašuma aktuālo vērtību - Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālā vērtība, Mežaudzes vērtība. Dati tiek aktualizēti vienu reizi mēnesī. Datu avots ir Valsts zemes dienests.

Rīga » Kaivas iela » 31 k-3 » Dzīvokļi

 • Platība m2
  Darījuma summa (EUR)
  Aktuālā kadastrālā vērtība (EUR)
 • 1. - 25. no 25 ierakstiem(-a)
  Nr.VeidsObjektsĪpašuma kadastra numursAdreses pierakstsDarījuma datumsPapildu dati
    
  1Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246009Kaivas iela 31 k-3 - 75, Rīga, LV-102116.01.2024
  2Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102116.01.2024
  3Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246009Kaivas iela 31 k-3 - 75, Rīga, LV-102121.12.2023
  4Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102121.12.2023
  5Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246022Kaivas iela 31 k-3 - 88, Rīga, LV-102115.12.2022
  6Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102115.12.2022
  7Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246003Kaivas iela 31 k-3 - 69, Rīga, LV-102115.11.2021
  8Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246001Kaivas iela 31 k-3 - 67, Rīga, LV-102118.10.2021
  9Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102118.10.2021
  10Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246011Kaivas iela 31 k-3 - 77, Rīga, LV-102114.02.2020
  11Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102114.02.2020
  12Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009245999Kaivas iela 31 k-3 - 65, Rīga, LV-102111.12.2019
  13Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246010Kaivas iela 31 k-3 - 76, Rīga, LV-102106.12.2018
  14Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102106.12.2018
  15Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009245996Kaivas iela 31 k-3 - 62, Rīga, LV-102125.05.2017
  16Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102125.05.2017
  17Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246020Kaivas iela 31 k-3 - 86, Rīga, LV-102103.10.2016
  18Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102103.10.2016
  19Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246017Kaivas iela 31 k-3 - 83, Rīga, LV-102106.04.2016
  20Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102106.04.2016
  21Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246022Kaivas iela 31 k-3 - 88, Rīga, LV-102104.08.2014
  22Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102104.08.2014
  23Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis01009246021Kaivas iela 31 k-3 - 87, Rīga, LV-102122.05.2013
  24Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102122.05.2013
  25Darījumi ar telpu grupāmTelpas01009246025Kaivas iela 31 k-3 - 61A, Rīga, LV-102124.11.2011
  Darījumu dati atjaunoti: 11.04.2024.

  Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution