Nekustamo īpašumu darījumu katalogs

Pieteikums datu atlasei

Katalogā ir iekļauti Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati un Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati. Ieraksti Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmā reģistrēti sākot ar 2012. gadu. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pirkumu darījumus pēc adreses vai kadastra numura. Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, adrese, darījuma datums, saite uz darījuma detalizētāku datu kartīti. Darījuma kartītē, atbilstoši darījuma veidam (darījumi ar telpu grupām, darījumi ar zemi, darījumi ar zemi un būvēm), iekļauts: darījuma summa, pārdotā nekustamā īpašuma apjoms, zemes vienību kadastra apzīmējumi (saraksts) (viena darījuma ietvaros), nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupas kods (NĪLM), būves kadastra apzīmējums, būves lietošanas veids un kods, būves virszemes stāvu skaits, būves kopplatība, būves ekspluatācijas uzsākšanas gads, būves fiziskais nolietojums (%) u.c. dati. Tāpat darījuma kartītē ir pieejami dati par nekustamā īpašuma aktuālo vērtību - Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā, Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastrālā vērtība, Mežaudzes vērtība. Dati tiek aktualizēti vienu reizi mēnesī. Datu avots ir Valsts zemes dienests.

 • Platība m2
  Darījuma summa (EUR)
  Aktuālā kadastrālā vērtība (EUR)
 • 1. - 43. no 43 ierakstiem(-a)
  Nr.VeidsObjektsĪpašuma kadastra numursAdreses pierakstsDarījuma datumsPapildu dati
    
  1Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889006657"Aronijas 4" - 8, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  01.11.2023
  2Zeme un būvesZeme ar ēkām56880040244"Ķoniņi 1", Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  12.10.2023
  3Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005800"Aronijas 5" - 21, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  28.06.2023
  4Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889006649"Aronijas 4" - 17, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  16.06.2023
  5Zeme un būvesZeme ar ēkām56880040244"Ķoniņi 1", Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  03.11.2022
  6Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005763"Aronijas 2" - 10, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  03.12.2021
  7Zeme un būvesZeme ar ēkām56880040181"Dūņas", Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  23.11.2021
  8Zeme un būvesZeme ar ēkām56880040244"Ķoniņi 1", Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  29.10.2021
  9Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005825"Aronijas 5" - 6, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  26.10.2021
  10Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005826"Aronijas 5" - 7, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  07.10.2021
  11Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005827"Aronijas 5" - 8, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  07.10.2021
  12Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889006668"Rozes" - 3, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  13.09.2021
  13Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005782"Aronijas 3" - 15, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  05.08.2021
  14Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005813"Aronijas 5" - 34, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  14.04.2021
  15ZemeZeme56010010390Jēkabpils
  Aktuālā adrese: "Liepu garāža", Lone, Saukas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5224
  08.04.2021
  16Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889000007"Aronijas 3" - 17, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  25.06.2020
  17Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889000013"Aronijas 4" - 1, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  22.05.2020
  18Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889003468"Aronijas 3" - 16, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  13.12.2019
  19Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005766"Aronijas 2" - 12, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  02.10.2019
  20Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889000012"Aronijas 1" - 4, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  20.09.2019
  21Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889002603"Aronijas 2" - 6, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  02.04.2019
  22Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889006640"Jaunpoceri" - 6, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  14.03.2019
  23Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005785"Aronijas 3" - 5, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  07.03.2018
  24Zeme un būvesZeme ar ēkām56880040297"Katlu māja", Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  10.01.2018
  25Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889006677"Aronijas 4" - 10, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  14.11.2017
  26Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889009192"Aronijas 2" - 17, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  26.09.2017
  27Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005802"Aronijas 5" - 24, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  21.07.2017
  28Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005785"Aronijas 3" - 5, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  16.03.2017
  29Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889009174"Aronijas 1" - 7, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  16.11.2016
  30Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889006680"Rozes" - 6, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  31.05.2016
  31Zeme un būvesĒkas56885040019Ezera iela 10, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  15.07.2015
  32Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889006646"Aronijas 4" - 14, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  23.01.2015
  33Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005827"Aronijas 5" - 8, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  05.11.2014
  34Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005825"Aronijas 5" - 6, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  05.11.2014
  35Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005826"Aronijas 5" - 7, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  05.11.2014
  36Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005816"Aronijas 5" - 37, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  11.09.2014
  37Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889003504"Aronijas 2" - 14, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  04.07.2014
  38Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005766"Aronijas 2" - 12, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  23.01.2014
  39Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889009191"Aronijas 3" - 14, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  13.09.2013
  40Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889000002"Rozes" - 1, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  28.05.2013
  41Darījumi ar telpu grupāmDzīvoklis56889005802"Aronijas 5" - 24, Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  08.05.2012
  42ZemeZeme56010020860Jēkabpils
  Aktuālā adrese: "Liepu garāža", Lone, Saukas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5224
  20.12.2011
  43Zeme un būvesZeme ar ēkām56880040244"Ķoniņi", Lone, Saukas pag., Jēkabpils nov., LV-5224
  14.10.2011
  Darījumu dati atjaunoti: 10.06.2024.

  Datu avots un licence: Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, OpenStreetMap