Nekustamā īpašuma lietošanas mērķim atbilstošo nekustamo īpašumu saraksts - 1201

Nekustamo īpašumu, kuriem ir reģistrēts noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība", saraksts.

Nekustamo īpašumu saraksts 1201 | Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

1. - 50. no 21239 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsKadastra objekta veidsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaPapildu dati
  
144980050633Zemes vienībaDzīvokļa īpašums"1", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
244980050633Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"1", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Višķu tehnikums māja 1
344989000318Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 1, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
444989000140Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 2, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
544989000290Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 3, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
644989000208Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 4, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
744989000325Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 5, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
844989000224Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 6, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
944989000326Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 7, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1044989000169Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 8, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1144989001667Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 9, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1244989000192Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 10, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1344989000321Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 11, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1444989000190Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 12, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1544989000304Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 13, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1644989000197Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 14, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1744989000312Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 15, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1844989000322Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 16, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
1944989000302Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 17, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2044989000106Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 18, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2144989001669Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 19, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2244989000228Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 20, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2344989001668Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 21, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2444989000329Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 22, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2544989000342Nekustamais īpašumsDzīvokļa īpašums"1" - 23, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
2644900080008Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"1A", Rauda, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
Nosaukums: Rauda 1A
2744900080233Zemes vienībaZemes un būvju īpašums"1A", Rauda, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
2844600030548Zemes vienībaZemes un būvju īpašums"3A", Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
2944600030548Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"3A", Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Nosaukums: Randenes katlu māja
3044900010052Zemes vienībaZemes un būvju īpašums"11", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
3144900010004Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"11", Pašuliene, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
3244980050530Zemes vienībaZemes un būvju īpašums"37", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3344980050687Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"37", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Transformators STA-6286
3444980050533Zemes vienībaZemes un būvju īpašums"38", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
3544980050733Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"38", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Nosaukums: Transformators STA-6301
3644960050450Zemes vienībaZemes un būvju īpašums"53", Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
3744960050450Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"53", Červonka, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5465
3880800090354Zemes vienībaZemes un būvju īpašums"110kV apakšstacija "Jaunolaine"", Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
3980800090366Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"110kV apakšstacija "Jaunolaine"", Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
4070780040450Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"Ābeļdārzs", Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835
4170780040450Zemes vienībaZemes un būvju īpašums"Ābeļdārzs", Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835
4280480030162Zemes vienībaZemes un būvju īpašums"Ābeles 2", Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
4380480030162Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"Ābeles 2", Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
Nosaukums: Ābeles-2
4480800140183Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"Āboliņš", Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
Nosaukums: Āboliņš
4580800140178Zemes vienībaZemes un būvju īpašums"Āboliņš", Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
4698330010109Zemes vienībaZemes un būvju īpašums"Ābolkalni", Piltenes pagasts, Ventspils novads, LV-3620
4798330040086Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"Ābolkalni", Piltenes pagasts, Ventspils novads, LV-3620
Nosaukums: Ābolkalni
4868600010060Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"Airi", Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5748
Nosaukums: Bērnu dārzs
4970620120107Zemes vienībaZemes un būvju īpašums"Aiviekste 1", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
5070620120124Nekustamais īpašumsZemes un būvju īpašums"Aiviekste 1", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Nosaukums: Aiviekste 1

Datu avots un licence: Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution