Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija

Pakalpojumā pieejams nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (NĪLM) klasifikācijas katalogs. Katalogs veidots pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība". Katalogā ir iespēja skatīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju (kodu, nosaukumu, aprakstu) un kodam atbilstošos nekustamo īpašumu darījumus.

05 | Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

0501
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Apraksts Nekustamie īpašumi Nekustamo īpašumu darījumi
Parki, skvēri, zooloģiskie un botāniskie dārzi un tamlīdzīgas teritorijas. Pilsētās un ciemu teritorijās – dabas pamatnes teritorijas: meža parki, regulāri applūstošas pļavas, palienes un citas neapbūvējamas teritorijas, ja to izmantošana nav klasificējamas kā lauksaimniecība vai mežsaimniecība. Lietošanas mērķi nenosaka zemei zem dzīvojamo ēkām piegulošajiem personīgajiem dārziem un citām apaugušām nelielām teritorijām, kuras galvenokārt izmanto šo māju iedzīvotāji
0502
Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem
Apraksts Nekustamie īpašumi Nekustamo īpašumu darījumi
Pilsētās – sakņu dārzi uz noteiktu laiku (nomā) bez apbūves tiesībām
0503
Sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas
Apraksts Nekustamie īpašumi Nekustamo īpašumu darījumi
Brīvdabas sporta laukumi, atklātie peldbaseini, slēpošanas slaloma trases, auto, velo vai zirgu sacensībām aprīkotas teritorijas un tamlīdzīgas teritorijas. Kempingi, telšu vietas, brīvā dabā aprīkota zeme sportam un atpūtai. Lietošanas mērķi nenosaka zemei zem nelieliem atpūtas vai rotaļu laukumiem, kas ir aprīkoti vai rezervēti vietējo iedzīvotāju vajadzībām

Datu avots un licence: Ministru kabineta noteikumi Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība", Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution