Mantojumu reģistrs

Mantojumu reģistrs ir Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārziņā esošās valsts informācijas sistēma, kas sniedz informāciju par uzsāktajām mantojuma lietām. Veicot meklēšanu pēc vārda, uzvārda vai personas koda, iespējams iegūt izziņu, kas sevī ietver informāciju par mantojuma lietu - tās reģistrācijas datumu, identifikācijas kodu, numuru, izsludināšanas veidu, laikrakstu, kurā tiek izsludināta mantojuma lieta, pieteikšanās termiņu, zvērinātā notāra vārdu, uzvārdu, adresi un lietā iesaistītās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu un miršanas datumu.

Mantojuma lietas izziņas paraugs pieejams šeit.

Dati pieejami autorizētam Lietotājam
Pieslēgties