Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs

Ministru kabinets 2005.gada 27.decembrī ir pieņēmis noteikumus Nr.1002 „Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība”, kas nosaka, ka elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistru kārto Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (turpmāk – LEtERA).

Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuru lietojot tiek nodrošināta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai nepieciešamās informācijas aprite. Par reģistram iesniegtā satura pareizību un patiesumu ir atbildīgs tās iesniedzējs.

Sīkāk par Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistru var uzzināt LEtERA mājas lapā