Katalogi

LIELBRITĀNIJAS UZŅĒMUMU ALFABĒTISKAIS KATALOGS

Pakalpojumā iespēja meklēt Lielbritānijas uzņēmumus pēc uzņēmuma nosaukuma vai reģistrācijas numura. 

Uzņēmumu darbības veidu (NACE, SIC) katalogs

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE) un Apvienotās Karalistes saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija SIC (UK SIC). Katalogā ir iespēja veikt NACE un SIC ierakstu meklēšanu pēc koda, koda fragmenta vai apraksta fragmenta. Atbilstoši izvēlētajam kodam tiek parādīts uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts norādītais NACE kods. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati.

Adrešu katalogs

Adrešu katalogs ļauj jebkuram lietotājam atrast Latvijas uzņēmumus pēc tā atrašanās vietas, pilsētas, rajona, novada, ielas, vai ģeogrāfiskās koordinātes. Katalogs tiek papildināts reālā laika režīmā.

Personu katalogs

Personu katalogā iekļautas visas personas, par kurām publiski pieejama informācija Uzņēmumu reģistrā un citos publiskajos reģistros. Katalogs tiek aktualizēts vairākas reizes dienā.

PUBLISKO PERSONU UN IESTĀŽU SARAKSTS

Sarakstā iekļauta informācija par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, pastarpinātām pārvaldes iestādēm, kā arī citām valsts institūcijām, kas nav padotas Ministru kabinetam.

SANKCIJU saraksti

Sankciju sarakstos iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC)* sankciju sarakstos iekļautie subjekti. 

Sankciju sarakstos pieejami aktuālie un vēsturiskie (no 30.12.2019.) ieraksti. 

Sarakstos ir nodrošināta meklēšanas funkcionalitāte, kā arī pieprasījumu protokolēšana. Tiek nodrošināta nepārtraukta datu sinhronizācija ar pirmavotiem. 

* Iekļauts SDN un Non-SDN saraksts.

Latvijas Uzņēmumu alfabētiskais katalogs

Satur visu LR reģistrēto uzņēmumu nosaukumus alfabētiskā secībā, to atrašanās vietas. Tiek aktualizēts reālā laikā, pēc izmaiņu izdarīšanas Uzņēmumu reģistrā.